Tarkistuksia tasoluokkaan 1

20.6.2023
Kuvituskuva mölkkypelin keiloista.

Paneelit päättivät yhteensä 220 julkaisukanavan tasoluokan laskemisesta tasolle 0 vuoden 2024 alusta.

Julkaisufoorumin paneelit kävivät kevätkokouksissaan läpi tasoluokan 1 julkaisukanavia ja tarkistivat, onko joukossa sellaisia, jotka eivät enää täytä tason 1 kriteerejä. Tällaisia olivat esimerkiksi jotkin Cabellsin predatory reports -listalta löytyvät tai DOAJ:sta (Directory of Open Access Journals) toimituksellisten väärinkäytösten vuoksi poistetut julkaisukanavat. Paneelit hyödynsivät tarkasteluissaan myös Norjan tasoluokitusta. Lista tasoluokkaan 0 pudotettavista kanavista löytyy tästä ja kanavat saa rajattua näkyviin myös JUFO-portaalissa käyttämällä “Lisää hakuehtoja” -osiosta löytyvää “Uusi taso -ehdotukset” rajausvaihtoehtoa.

Tasoluokan 1 tarkistusten yhteydessä monessa paneelissa keskusteltiin kustantajan roolista arvioinneissa. Julkaisufoorumin ohjausryhmä on ohjeistanut, ettei julkaisukanavan tasoa tule määritellä ainoastaan kustantajan perusteella, vaan kukin kanava tulee arvioida itsenäisesti. Paneeleja puhuttivat kuitenkin erityisesti ns. harmaan alueen kustantajat, joiden toimintamalli perustuu julkaisumäärän kasvattamiseen ja sitä kautta yhä useampien kirjoittajamaksujen (APC-maksujen) keräämiseen. Paneelit toivoivat, että Julkaisufoorumin ohjausryhmässä käydään keskustelu siitä, kuinka tällaiset kustantajat tulisi ottaa huomioon arvioinneissa.

Ohjausryhmä kokoontui toukokuussa ja päätti, että julkaisumääriään nopeasti kasvattaneiden kaupallisten open access -kustantajien, kuten MDPI:n, Frontiersin ja Hindawin, lehdistä kerätään syksyn 2023 aikana palautetta tiedeyhteisöltä. Palautteen perusteella paneelit tekevät päätöksen kunkin lehden tasoluokasta kevään 2024 aikana ja mahdolliset tasoluokan pudotukset tulevat voimaan vuoden 2025 alusta. Lehdet, joita palautteen kerääminen koskee, merkitään kesän jälkeen JUFO-portaaliin ja kommentoinnin alkamisesta tiedotetaan Julkaisufoorumin kanavissa.

Kuva: Dan Burton, Unsplash.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös