Ehdota kirjasarjoja nostettavaksi tasoluokkaan 3

14.6.2023
Kuvituskuva kirjoista.

Tiedeyhteisöllä on mahdollisuus ehdottaa tason 2 kirjakustantajien korkeatasoisimpia kirjasarjoja nostettavaksi tasolle 3.

Kysely on jatkoa maaliskuussa 2023 toteutetulle kyselylle, jossa tiedeyhteisöltä pyydettiin ehdotuksia Routledgen ja Palgrave Macmillanin korkeatasoisimmista kirjasarjoista. Kyselyyn saatiin tuolloin ehdotuksia 97 vastaajalta ja Julkaisufoorumin paneelit pitivät tärkeänä, että kyselyä jatketaan ja laajennetaan koskemaan myös muita kustantajia. Paneelien palautteen perusteella Julkaisufoorumin ohjausryhmä päätti toukokuun 2023 kokouksessaan antaa paneeleille mahdollisuuden esittää tasolle 3 kaikkien tasoluokan 2 kirjakustantajien kirjasarjoja.

Ehdotusten tekemiseen on avattu uusi LimeSurvey-pohjainen lomake. Uudella lomakkeella ehdottajia pyydetään myös esittämään perustelut siitä, että ehdotetut kirjasarjat täyttävät tasoluokan 3 kriteerit. Lomakkeella voi ehdottaa yhtä kirjasarjaa kerrallaan, mutta lomakkeen voi täyttää useamapaan kertaan.

Paneelit käyvät saapuneet ehdotukset läpi syyskokouksissaan loka- ja marraskuun aikana ja  valmistelevat ehdotukset, joiden pohjalta ihmistieteiden paneelien puheenjohtajat laativat ohjausryhmän marraskuun kokoukseen esityksen tasolle 3 luokiteltavista kirjasarjoista.

Ehdota kirjasarjaa tasolle 3 tällä LimeSurvey-lomakkeella.

Ehdotuksia voi tehdä 15.9.2023 saakka.

Kuva: Tom Hermans, Unsplash.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös