DIAMAS

Viimeksi päivitetty 16.12.2022

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on mukana DIAMAS-projektissa, jonka tavoitteena on edistää voittoa tavoittelemattoman avoimen julkaisemisen toimintaedellytyksiä Euroopassa. Kolmevuotinen projekti on Euroopan unionin rahoittama ja se käynnistyi syyskuussa 2022. Konsortiossa on mukana yhteensä 23 organisaatiota 12 eri maasta.

Projekti kartoittaa Diamond Open Access -julkaisutoiminnan kenttää Euroopan tutkimusalueella ja kehittää tälle julkaisusektorille yhteisiä standardeja, ohjeita ja käytäntöjä. Projektikumppanit laativat myös suosituksia organisaatioille, jotka koordinoivat kestävää tukea Diamond-julkaisutoiminnalle Euroopassa. Hankkeen päätavoitteena on toteuttaa palvelukeskus, joka auttaa Diamond-julkaisijoita ratkaisemaan tärkeimpiä haasteita.

TSV:lla on vetovastuu projektin kolmesta eri tehtävästä, joissa kartoitetaan julkaisutoiminnan kenttää ja avoimuuden rahoitusmalleja, sekä monikielisyyden ja tasavertaisuuden parhaita käytänteitä. Tehtäväpaketit on kuvattu tarkemmin alla:

  • Monikielisyys ja tasa-arvo avoimessa julkaisemisessa: Tehtävässä kehitetään työkaluja, ohjeistusta ja koulutusmateriaalia julkaisupalveluiden tarjoajille monikielisen sisällön tueksi. Tavoitteena on kannustaa toimijoita esimerkiksi julkaisemaan monikielisesti, hyödyntämään käännöspalveluja sekä tunnistamaan kieleen ja tasa-arvoon liittyviä epäkohtia toiminnassaan. 
  • Potentiaalisten yhteistyöalueiden tunnistaminen: Tavoitteena on tunnistaa mahdollisia yhteistyöalueita julkaisupalveluiden tarjoajien, organisaatioiden ja rahoittajien välillä, kuten esimerkiksi rahoitukseen, oikeudellisiin kysymyksiin, IT- ja tuotantopalveluihin ja markkinointiin liittyen. Tehtävässä tunnistetaan myös yhteistyön esteitä (esimerkiksi hallintoon, hankintoihin, verotukseen tai työlainsäädäntöön liittyviä) sekä etsitään niille ratkaisuja.
  • Katsaukset julkaisupalveluntarjoajien julkaisupolitiikan ja rahoituskäytäntöjen kansallisiin konteksteisin: Tehtävässä toteutetaan tapaustutkimus kansallisista julkaisukäytännöistä ja -perinteistä sekä selvitetään, kuinka julkaisupalveluiden tarjoajat rahoittavat ja ylläpitävät toimintaansa.

Näiden lisäksi TSV on mukana työpaketissa, jossa kartoitetaan eurooppalaisen avoimen tiedejulkaisemisen kenttää hyödyntämällä kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä tieteellisistä lehdistä.

Mikael Laakso työskentelee TSV:ssa projektin erityisasiantuntijana.

Lue lisää DIAMAS-konsortion omilta verkkosivuilta (englanniksi).

Lisätietoja: Janne Pölönen (janne.polonen(at)tsv.fi), Mikael Laakso (mikael.laakso(at)tsv.fi) ja Sami Syrjämäki (sami.syrjamaki(at)tsv.fi).