Tutustu JUFO-portaalin uusiin avoimen saatavuuden ominaisuuksiin

21.6.2022
Kuvituskuva työpöydästä jolla on kannettava tietokone, tabletti ja puhelin.

JUFO-portaalista löytyy nyt entistä monipuolisemmin tietoa kanavien avoimesta saatavuudesta, niiden Plan S -kelpoisuudesta sekä FinELib-sopimuksista. Samalla hakunäkymästä on tehty selkeämpi.

Julkaisukanavatietokantaan on toteutettu kuluneen kevään aikana merkittäviä uudistuksia avoimen saatavuuden tietopohjaan ja hakunäkymään. Työn tulos on nyt nähtävillä JUFO-portaalissa, joka kertoo aikaisempaa luotettavammin ja yksiselitteisemmin julkaisukanavan avoimuuden ja rinnakkaistallennuspolitiikan, sekä uutena tietona kanavaan mahdollisesti liittyvän FinELib-etuuden. 

Avoimen saatavuuden tietopohjan tarkoitus on auttaa erityisesti tutkijoita tunnistamaan julkaisukanavia, jotka mahdollistavat tieteellisten lehti- ja konferenssiartikkelien välittömän avoimuuden suomalaisen tiedeyhteisön kansallisen linjauksen mukaisesti. Tietopohja tukee myös linjauksessa mainittua seurantaa koskien julkaisukanavien avoimuutta ja keskimääräistä laatutasoa.

Kehittämistyön yhtenä lähtökohtana oli syksyllä 2020 toteutettu JUFO-portaalin käyttäjäkysely, jonka vastauksissa nousivat esiin erityisesti avoimeen saatavuuteen ja käytettävyyteen liittyvät kehittämistarpeet. Avoimen saatavuuden tietolähteitä lähdettiin kartoittamaan erillisessä projektissa, jonka jälkeen tietojen päivittämiseen kehitettiin uusi puoliautomaattinen järjestelmä ja lisäksi JUFO-portaalin käyttöliittymään tehtiin tarvittavat muutokset. 

Näyttökuva uudesta etusivusta.
Näyttökuvassa JUFO-portaalin uudet ominaisuudet, haun rajausvaihtoehdot ja sarakkeet, jotka näyttävät julkaisukanavan avoimuuden, rinnakkaistallennuspolitiikan ja FinELib-etuuden.

JUFO-portaalin uudessa hakunäkymässä julkaisukanavia on mahdollista rajata avoimen saatavuuden, kustantajan tarjoaman välittömän rinnakkaistallennusluvan ja FinElib-etuuden mukaisesti. Hakunäkymää on yksinkertaistettu piilottamalla vähemmän käytetyt rajausvaihtoehdot, kuten julkaisukieli ja -maa, lisää hakuehtoja -valikon taakse. Myös listausnäkymästä on vähennetty oletuksena näytettävien sarakkeiden määrää. Piilotetut sarakkeet saa halutessaan näkyviin listan oikeassa yläkulmassa olevasta nuolesta avautuvasta valikosta.

Uudessa listausnäkymässä OA-sarakkeen avoin lukko -kuvake kertoo, että julkaisukanava on välittömästi täysin avoin. Tämä on merkittävä muutos aikaisempaan, jolloin kuvake näkyi samanlaisena riippumatta avoimen saatavuuden tyypistä. Portaalista ei siis tällä hetkellä löydy tietoa viivästetysti avoimista tai hybridi-julkaisukanavista. Uusina sarakkeina ovat myös rinnakkaistallennustieto ja julkaisukanavaan mahdollisesti liittyvä FinELib-etuus. Tarkemmat rinnakkaistallennusehdot mm. versioihin ja lisensseihin liittyen löytyvät julkaisukanavan tiedoista nimeä klikkaamalla. Tutkimusrahoittajien edellytykset on mahdollista tarkistaa sivulle integroidun Journal Checker Tool -työkalun avulla.

Avoimen saatavuuden tietopohja muodostuu seuraavasti:

  • Open Access: Tietolähteinä ovat Directory of Open Access Journals eli DOAJ, Bielefeld University Gold OA -lista, manuaalinen tarkistus ja kustantajien lehtilistat. Siitä että, kanavan kohdalla ei ole mitään merkintää, ei voi päätellä että lehti ei olisi Open Access.
  • Rinnakkaistallennus: Tietolähteenä on Sherpa Romeo. X-merkki tarkoittaa, että Sherpa Romeon mukaan lehti ei salli välitöntä rinnakkaistallennusta. Siitä että, kanavan kohdalla ei ole mitään merkintää, ei voi päätellä että lehti ei sallisi välitöntä rinnakkaistallennusta.
  • FinELib: Tietolähteenä on FinELib. Tieto on tarkistettu FinELib:n ”Käytä OA-etuja" -sivulla olevista kustantajakohtaisista lehtilistoista. Osa listoista ei ole vielä koneluettavassa muodossa. Siitä että, kanavan kohdalla ei ole mitään merkintää, ei voi päätellä että lehteen ei liity FinELibin etuutta. On myös huomattava, että FinELib-etuuden piiriin kuuluu lehtiä, joita ei ole luokiteltu Julkaisufoorumissa, joten ne eivät myöskään näy JUFO-portaalissa. 
  • Lisenssitiedot: Tietolähteinä ovat Sherpa Romeo, DOAJ, manuaalinen tarkistus ja kustantajan lehtilistat.

Portaalin kirjautuneet käyttäjät näkevät jatkossa myös paneelien ehdottamat muutokset julkaisukanavien tasoluokkiin uusi taso -sarakkeesta. Paneelit toteuttavat tämän vuoden aikana tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarvioinnin ja paneelien alustavat ehdotukset muutoksista ovat parhaillaan nähtävillä ja tiedeyhteisön kommentoitavana.
Kehittämistyö jatkuu syksyllä. Tuolloin on tarkoitus tuoda julkaisukanavanäkymään tieto kirjoittajamaksusta, jolloin haun rajaus maksuttomiin Diamond OA-julkaisukanaviin tulee myös mahdolliseksi.

Kehittämistyön tässä vaiheessa kaikki palaute on erittäin tervetullutta. Sitä voi antaa suoraan julkaisufoorumin palveluosoitteeseen julkaisufoorumi@tsv.fi.

Kuva: Mateusz Dach, Pexels.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös