Julkaisufoorumi kehittää avoimen saatavuuden tietopohjaa

17.11.2020
Kuvituskuva, jossa käsipari sommittelee värikkäitä paperin paloja.

Lokakuussa käynnistyneessä projektissa tarkistetaan ja täydennetään julkaisukanavien avoimen saatavuuden tietoja.

Julkaisufoorumi ylläpitää julkaisukanavatietokantaa ja JUFO-portaalia, jotka sisältävät tiedon yli 32,000 julkaisusarjasta ja kirjakustantajasta. Näihin tietoihin lukeutuu myös tieto julkaisukanavan avoimesta saatavuudesta. Tämä tieto on tutkijoille ja muulle tiedeyhteisölle entistä tärkeämpi.

Ensi vuoden alusta lähtien avoimet julkaisut ovat yliopistoille entistä arvokkaampia Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallissa (pdf). Samalla Suomen Akatemia sekä muut cOAlition S -ryhmään kuuluvat tiede- ja tutkimusrahoittajat alkavat vaatia niiden rahoittaman tutkimuksen tuotosten julkaisemista välittömästi avoimena (englanniksi). Lisäksi Suomen kansallinen linjaus tutkimusjulkaisujen avoimuudesta (pdf) on asettanut tavoitteeksi, että viimeistään vuonna 2022 kaikki uudet tieteelliset julkaisut julkaistaan välittömästi avoimena.

JUFO-portaalin avoimen saatavuuden tiedot eri julkaisukanaville tulevat useammasta eri tietolähteestä: Directory of Open Access Journals (DOAJ) ja Journal.fi -palveluista, Bielefeld Gold OA -listalta sekä VIRTA-julkaisutietopalvelusta. Portaalin käyttäjän on julkaisukanavia hakiessaan mahdollista rajata haku koskemaan esimerkiksi vain tiettyä tietolähdettä tai avoimen saatavuuden tyyppiä (gold, hybrid tai green).

Ongelmana on tähän saakka kuitenkin ollut se, että VIRTA-julkaisutietopalvelusta tuleva avoimen saatavuuden tieto saattaa sisältää virheitä tai ristiriitaisuuksia. On esimerkiksi mahdollista, että sama julkaisukanava saa merkinnän VIRTA gold ja VIRTA hybrid, jos sitä koskeva tieto saadaan useammasta eri korkeakoulusta, joista yhdessä se on merkitty gold- ja toisessa hybrid-kanavaksi.

Toinen keskeinen ongelma on avoimen saatavuuden tiedon visuaalinen esitystapa portaalissa: Julkaisukanavan avoin saatavuus on nyt merkitty portaaliin avointa lukkoa esittävällä kuvakkeella. Kuvake on samanlainen riippumatta avoimen saatavuuden tyypistä ja lisätiedon tyypistä saa näkyviin viemällä hiiren osoittimen kuvakkeen päälle.

Lisäksi JUFO-portaalin kautta on voinut nähdä julkaisukanavien rinnakkaistallennuspolitiikkaa koskevat tiedot Sherpa Romeo -palvelusta. Aiemmin käytössä olleet värikoodit osoittautuivat monella tapaa harhaanjohtaviksi tai moniselitteisiksi, joten Sherpa Romeo on uudistanut palvelunsa. Projektin tavoitteena on myös tuoda Sherpa Romeo -palvelusta uudet tiedot JUFO-portaaliin.  

15.10.2020 käynnistyneessä projektissa kehitetään julkaisukanavatietokannan tietopohjaa, jotta tietokannasta ja JUFO-portaalista saisi luotettavan ja yksiselitteiden tiedon julkaisukanavan avoimen saatavuuden tyypistä ja rinnakkaistallennuspolitiikasta. Projekti on jaettu kahteen osaan:

  • Ensimmäisessä osassa kartoitetaan mahdollisia uusia tietolähteitä täydentämään avoimen saatavuuden tietopohjaa. Eri lähteitä arvioidaan niiden sisältämien tietojen perusteella sekä sen, kuinka ne saadaan tuotua osaksi tietokantaa. Samalla näiden tietojen visuaalista esitystapaa pohditaan uudelleen. Tietojen päivittäminen pyritään myös automatisoimaan mahdollisimman pitkälle.
  • Projektin toisessa osassa tarkistetaan manuaalisesti avoimen saatavuuden tietoja niille julkaisukanaville, joille niitä ei saada ensimmäisessä osassa tunnistetuista tietolähteistä.

Projektin on tarkoitus valmistua vuoden loppuun mennessä. Projektitiimiin kuuluvat Julkaisufoorumin sihteeristön lisäksi informaatikko Marja-Leena Harjuniemi Jyväskylän yliopistosta, ohjelmistoarkkitehti Joonas Kesäniemi (Aalto yliopisto/CSC), HuK Lotta Höök ja FM Hanna Alakärppä. Lisäksi projektin eri vaiheissa konsultoidaan asiantuntijoina Mikael Laaksoa (Hanken), Timo Vilénia ja Jyrki Ilvaa Kansalliskirjastosta sekä Hanna-Mari Puuskaa ja Minna Ala-Mantilaa CSC:ltä.

Projektin jälkeen JUFO-portaalin jatkokehittämisen tavoite on edistää suomalaisen tutkimuksen avointa saatavuutta auttamalla tutkijoita löytämään ja hyödyntämään FinELibin sopimusten myötä tarjolla olevat mahdollisuudet avoimeen julkaisemiseen, sekä auttaa tutkijoita tunnistamaan Plan S -vaatimukset täyttävät julkaisukanavat. Julkaisukanavien avoimen saatavuuden tietopohjan kehittäminen tukee myös avoimen julkaisemisen kustannusten seurantaa.

Kuva: Cottonbro, Pexels.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös