Keräämme kokemuksia tiedelehtien puutteellisista laadunarviointikäytännöistä

23.2.2024
Kuvituskuva.

Julkaisufoorumin paneelit tarkistavat toimintaperiaatteiltaan kyseenalaisten lehtien luokituksia kevään 2024 kokouksissaan.

Julkaisufoorumi kerää kokemuksia tiedelehtien puutteellisista laadunarviointikäytännöistä. Saatua palautetta käytetään paneelien arviointityön tukena. Palautetta kerätään JUFO-portaalin kautta Ehdota tasoluokkaa -toiminnolla, jossa toimintaperiaatteiltaan kyseenalaista lehteä voi ehdottaa laskettavaksi tasolle 0 ja kertoa havaituista laadunarvioinnin puutteista perustelukentässä.

Palautetta toivotaan esimerkiksi seuraavanlaisista kokemuksista:

  • Lehti lähettää pyyntöjä toimia kirjoittajana, vertaisarvioijana, toimituskunnan jäsenenä tai toimittajana vastaanottajan oman asiantuntemusalan ulkopuolelta.
  • Arvioijalle, kirjoittajalle tai toimittajille on annettu liian vähän aikaa, tai julkaisuprosessi on kestänyt kohtuuttoman kauan.
  • Arvioijilta ja/tai toimittajalta saatu palaute on heikkolaatuista, epäasiallista tai ei keskity tieteelliseen sisältöön.
  • Lehti on julkaissut artikkeleita toimittajan tai vertaisarvioijan kielteisestä näkemyksestä huolimatta, tai huomioimatta arvioijien edellyttämiä korjauksia.
  • Lehdessä on julkaistu useita artikkeleita, jotka ovat tieteellisesti heikkolaatuisia tai hyvän tieteellisen käytännön vastaisia.

Omakohtaisten laadunarviointia koskevien kokemusten lisäksi ehdotuksen perusteluissa voi tuoda esille esimerkiksi tieteellisiä artikkeleita tai blogitekstejä, joissa kyseenalaisia toimintakäytäntöjä on todennettu.

Kokemuksia voi kampanjan puitteissa käydä jättämässä 25.3.2024 saakka, jolloin ne ehtivät käsiteltäväksi paneelien kevätkokouksiin. Puutteellisista laadunarviointikäytännöistä voi kuitenkin antaa palautetta myös kampanjan päätyttyä, jolloin ne käsitellään myöhemmissä paneelikokouksissa.

Yksittäinen tutkija voi käydä jättämässä palautteen myös isomman yhteisön puolesta. Tässä tapauksessa ehdotuksen taustalla oleva yhteisö kannattaa mainita perustelukentässä.

Lehtien tasoluokituksesta päätettäessä paneelit arvioivat jokaisen lehden itsenäisesti eikä esimerkiksi lehden kustantaja yksinään määritä tasoa.

Palautteesta apua harmaan alueen lehtien tunnistamiseen

Tieteellinen julkaisutoiminta saalistajalehtien ja Julkaisufoorumin 1-tason rajapintaan sijoittuvissa, niin kutsutuissa harmaan alueen julkaisukanavissa, on kasvussa. Taustalla on kaupallisten open access -kustantajien kilpailu kirjoittajamaksuista (APC-maksuista), minkä seurauksena lehdet pyrkivät julkaisemaan mahdollisimman paljon mahdollisimman vähällä toimitustyöhön ja laadunarviointiin käytetyllä ajalla.

Julkaisufoorumin tavoitteena on auttaa tutkijoita löytämään oman alansa luotettavat ja korkeatasoiset julkaisukanavat. Harmaan alueen julkaisukanavien kohdalla haasteena on, että ne täyttävät muodolliset 1-tason kriteerit, joten niiden tunnistaminen on haastavaa.

Julkaisufoorumin ohjausryhmä päätti viime vuonna, että tiedeyhteisön kokemuksia tiedelehtien puutteellisista laadunarviointikäytännöistä lähdetään kartoittamaan systemaattisemmin. Kertyneitä kokemuksia hyödynnetään Julkaisufoorumin arviointipaneelien työn tukena, kun ne pyrkivät tunnistamaan toimintaperiaatteiltaan kyseenalaiset lehdet ja tarvittaessa muuttamaan lehtien tasoluokitusta.

Norjassa vastaavaa kokemusten keräämistä on tehty tasoluokan X (englanniksi) avulla ja sen käyttöönotosta keskusteltiin myös Julkaisufoorumin ohjausryhmässä. Lopulta kuitenkin todettiin, että kokemusten kerääminen voidaan toteuttaa ilman erillisen tasoluokan X perustamista JUFO-portaalin ehdotuslomakkeiden avulla.

Lisätietoja: julkaisufoorumi@tsv.fi

Kuva: Anne Haapanen, TSV

Sinua saattaisi kiinnostaa myös