Artiklar från författaren:
Kirsi Vainio-Korhonen

29.11.2018

Den etiska bedömningen ska omfatta hela forskningsprocessen.