Artiklar från författaren:
Katri Larmo

24.1.2019

Vilka saker bör beaktas i god tid när man tänker på att publicera forskningsdata?