TSV mukana DIAMAS-hankkeessa edistämässä avointa julkaisemista

17.10.2022
Kuvituskuva tiestä, joka jatkuu kohti horisonttia.

Syyskuussa käynnistyneen projektin tavoitteena on edistää voittoa tavoittelemattoman avoimen julkaisemisen toimintaedellytyksiä Euroopassa.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) on mukana DIAMAS-projektissa, jonka tavoitteena on edistää maksuttoman avoimen julkaisemisen eli niin kutsutun diamond open access -julkaisemisen toimintaedellytyksiä Euroopassa. EU:n rahoittama kolmevuotinen projekti käynnistyi syyskuussa 2022.

TSV on mukana työpaketissa, jossa kartoitetaan eurooppalaisen avoimen tiedejulkaisemisen kenttää hyödyntämällä kansallisia ja kansainvälisiä tietolähteitä tieteellisistä lehdistä. Lisäksi TSV on vetovastuussa seuraavissa projektiin kuuluvissa tehtävissä:

  • Monikielisyys ja tasa-arvo avoimessa julkaisemisessa: Tehtävässä kehitetään työkaluja, ohjeistusta ja koulutusmateriaalia julkaisupalveluiden tarjoajille monikielisen sisällön ja tasa-arvoa edistävien käytänteiden tueksi.
  • Potentiaalisten yhteistyöalueiden tunnistaminen: Tavoitteena on tunnistaa mahdollisia yhteistyöalueita julkaisupalveluiden tarjoajien, organisaatioiden ja rahoittajien välillä, esimerkiksi rahoitukseen, oikeudellisiin kysymyksiin, IT- ja tuotantopalveluihin ja markkinointiin liittyen. 
  • Katsaukset julkaisupalveluntarjoajien julkaisupolitiikan ja rahoituskäytäntöjen kansallisiin konteksteisin: Tehtävässä toteutetaan tapaustutkimuksia kansallisista julkaisukäytännöistä ja -perinteistä sekä selvitetään, kuinka julkaisupalveluiden tarjoajat rahoittavat ja ylläpitävät toimintaansa.

Projektin uutisia ja etenemistä voi seurata Julkaisufoorumin Projektit-sivulla sekä DIAMAS-projektin omilta kotisivuilta (englanniksi).

Kuva: Pixabay, Pexels.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös