Mirror-lehtien käsittely Julkaisufoorumissa

14.1.2021
Kuvituskuva, jossa maisema heijastuu metallipinnasta.

Julkaisufoorumin ohjausryhmä linjasi marraskuun kokouksessaan, että mirror-lehtien tasoluokasta päätetään tapauskohtaisesti.

Mirror-lehdillä tarkoitetaan täysin avoimia versioita saman kustantajan tilausmaksullisista lehdistä, eli niin kutsutuista parent-lehdistä. Mirror-lehdellä on yleensä sama nimi kuin parent-lehdellä, mutta mirror-lehden erottaa nimen lopussa olevasta X-kirjaimesta tai ”open”-päätteestä. Ne ovat kuitenkin eri lehtiä erillisine ISSN-tunnuksineen.

Mirror- ja parent-lehdissä myös julkaistaan eri artikkeleita. Artikkelin kirjoittaja valitsee käsikirjoitusta lähettäessään, kummassa lehdessä haluaa julkaista. Käsikirjoitusten laadunarviointiprosessin kerrotaan kuitenkin olevan sama riippumatta siitä, kumman julkaisukanavan artikkelin kirjoittaja on valinnut.

Erityisesti Elsevier on lanseerannut mirror-lehtiä loppuvuodesta 2018 lähtien vastatakseen tutkimusrahoittajien Plan S-vaatimuksiin. Coalition S on kuitenkin todennut, etteivät mirror-lehdet ole Plan S -yhteensopivia, elleivät ne ole osa kustantajan kanssa solmittua avoimuuteen tähtäävää siirtymäkauden sopimusta. Osa Elsevierin parent-lehdistä täyttää siirtymäkauden ehdot (PDF).

Tutkija voi julkaista artikkelinsa avoimesti sekä parent että mirror -lehdessä maksamalla kirjoittajamaksun (APC). Osa lehdistä kuuluu FinELibin neuvotteleman Elsevier-sopimuksen piiriin, jolloin suomalainen tutkija voi mahdollisesti julkaista avoimesti alennetulla kirjoittajamaksulla (ehdot tulee tarkistaa FinELibin verkkosivulta).

Kaikkiaan mirror-lehtiä tunnetaan noin 40. Osa parent ja mirror -lehdistä sijoittuu eri JUFO-luokkaan. Mirror-lehtiä käsiteltiin ensimmäisen kerran Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokouksessa joulukuussa 2019 (PDF), jolloin ohjausryhmä päätti kuulla paneelien näkemykset asiasta. Julkaisufoorumin paneelit kokoontuivat syksyllä 2020 ja kävivät keskustelun siitä, kuinka mirror-lehtiä tulisi käsitellä.

Paneelikokouksissa todettiin, että mirror-lehden käsite on melko huonosti tunnettu tiedeyhteisössä eivätkä tutkijat välttämättä tiedosta, että parent- ja mirror-lehti saattavat olla eri JUFO-tasoluokissa. Tutkijoiden kannalta lehtien sijoittuminen eri tasoluokkiin on ongelmallista etenkin silloin, jos mirror-lehti on alemmassa tasoluokassa kuin parent-lehti. Kuitenkaan lehtien sijoittaminen automaattisesti samaan tasoluokkaan ei ole myöskään ongelmatonta, sillä niille muodostuu ajan myötä eri julkaisuprofiilit ja vaikuttavuuskertoimet.

Ohjausryhmä päätti marraskuun 2020 kokouksessaan (PDF), että mirror-lehtien tasoluokasta päätetään aina tapauskohtaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että parent-lehti ja sen mirror-versio voivat olla eri JUFO-luokassa (tasoluokan voi tarkistaa JUFO-portaalista). Lisäksi ohjausryhmä päätti, että kaikki tunnetut, Julkaisufoorumin listoilta puuttuvat mirror-lehdet tuodaan paneelien arvioitavaksi. Paneelit arvioivat nämä osana kevään 2021 täydennysarviointeja.

Kuva: Noah Frohn, Pexels.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös