Haluatko panelistiksi Julkaisufoorumiin?

15.3.2021
Kuva Julkaisufoorumin panelisteista.

Julkaisufoorumiin haetaan uusia panelisteja kaudelle 2022-2025.

Julkaisufoorumille nimitetään loppuvuodesta 2021 uudet arviointipaneelit seuraavalle nelivuotiskaudelle eli ajalle 2022–2025. 

Panelistiksi haluavat tutkijat voivat nyt ilmoittautua ehdolle täyttämällä verkkolomakkeen. Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 31.7.2021. Lomakkeella kysytään ehdokkaan taustatietoja, esimerkiksi tutkintoa ja tieteenalaa, sekä perusteluita valinnan tueksi.

Panelisteiksi valitaan henkilöitä, joilla on kokemusta tutkimustyöstä, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tutkimuksen arvioinnista. Valinnassa kiinnitetään huomiota eri tutkimusalojen, tutkijanuravaiheiden, organisaatioiden ja sukupuolten edustukseen paneeleissa. Paneelien jäsenet ovat asiantuntijatehtävässään tieteen- ja tutkimusalansa kansallisen tiedeyhteisön edustajia, joiden tehtävään kuuluu myös taustayhteisöjen konsultointi. 

Valinnassa pyritään siihen, että noin puolet paneelien jäsenistä olisi uusia ja puolet aiemmilla kausilla paneeleissa toimineita henkilöitä. Jos henkilö on jo ollut arviointipaneelin jäsen kaksi perättäistä kautta, eli vuosina 2014–2021, hän voi jatkaa kolmannen kauden ainoastaan tullessaan valituksi puheenjohtajaksi. Jo kaksi kautta puheenjohtajana toimineet henkilöt eivät voi jatkaa paneeleissa kaudella 2022–2025. Lehden tai kustantajan toimitusneuvoston tai -kunnan jäsenyys ei ole este toimimiselle paneelissa, mutta panelistien edellytetään ilmoittavan sidonnaisuutensa kanavia arvioitaessa.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on pyytänyt myös yliopistoilta, valtion tutkimuslaitoksilta, tieteellisiltä seuroilta ja tiedeakatemioilta ehdotuksia paneelien jäseniksi. Nämä ehdotukset perusteluineen huomioidaan panelistien valinnassa, mutta tutkija voi asettua ehdolle, vaikkei hänellä olisikaan organisaation suositusta. 

Valinnoista ilmoitetaan ehdokkaiksi asettuneille lokakuussa 2021. 

Paneelityöskentely

Uusien paneelikokoonpanojen työskentely alkaa alkuvuodesta 2022 järjestäytymiskokouksella. Ensimmäisen vuoden aikana suoritetaan päivitysarviointi, eli tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarviointi. Laajamittainen päivitysarviointi toteutetaan neljän vuoden välein, ja välivuosina paneelit voivat tehdä tasoihin 2 ja 3 vain yksittäisiä korjauksia. 

Lisäksi vuosina 2022–2025 paneelien tehtävänä on täydennysarviointi, jossa käsitellään ehdolla tasolle 1 olevat uudet ja  aiemmin arvioimattomat julkaisukanavat. Uusia julkaisukanavia tulee paneelien arvioitavaksi sekä tiedeyhteisön lähettämien ehdotusten että tutkimusorganisaatioiden julkaisutiedonkeruun kautta. Täydennysarviointia tehdään ympäri vuoden, mutta arvioitavia kanavia on eniten huhti-toukokuussa.

Täydennysarviointi tehdään verkossa JUFO-portaalin kautta. Lisäksi paneelit kokoontuvat ensimmäisenä vuotena 3-4 kertaa, ja loppukauden aikana kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset kestävät 1-3 tuntia ja ne pidetään etänä verkossa tai tarpeen mukaan Tieteiden talolla Helsingissä. Matkakuluista vastaavat panelistien taustaorganisaatiot.  

Panelistiksi haluavien kannattaa varautua käyttämään aikaa arviointityöhön muutamia tunteja kuukaudessa, ja huomioitava, että tasoluokkien 2 ja 3 päivitysarviointi tuottaa eniten työtä paneelikauden ensimmäisenä vuotena. Kanavien arviointi on määräaikoihin sidottua. Erityisesti puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta edellytetään mahdollisuutta sitoutua aikatauluihin. 

Julkaisufoorumi

 Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva järjestelmä, joka perustuu asiantuntijapaneelien suorittamaan, kaikki tieteenalat kattavaan tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitukseen. Julkaisufoorumi toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä. Luokituksen tarkoitus on kannustaa tutkijoita julkaisemaan parhaat tutkimuksensa alansa johtavissa kotimaisissa ja ulkomaisissa julkaisukanavissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käyttänyt Julkaisufoorumi-luokitusta yliopistojen tieteellisten julkaisujen laadun indikaattorina yliopistojen rahoitusmallissa vuodesta 2015 lähtien.

Julkaisukanavien tasoluokituksista päättävät 23 tieteenalakohtaisen arviointipaneelin asiantuntijajäsenet. Paneelien asettamisesta ja arviointityön valvonnasta vastaa ohjausryhmä, jossa on TSV:n, OKM:n, Suomen yliopistot UNIFIn, Suomen Akatemian, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston, Kansalliskirjaston, CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen ja eri päätieteenalojen edustajia. Ohjausryhmän ja paneelien työskentelyä valmistelee ja koordinoi Julkaisufoorumin sihteeristö, suunnittelupäällikkö Janne Pölönen ja suunnittelija Elina Pylvänäinen. 

Lisätietoja:

Sähköposti: julkaisufoorumi@tsv.fi

Yhteystiedot: https://julkaisufoorumi.fi/fi/julkaisufoorumi/yhteystiedot 

Lisätietoa Julkaisufoorumin paneeleista.

Raportti Julkaisufoorumin itsearvioinnista (PDF, englanniksi).

Kuva: Paneelin 17 kokous vuodelta 2019. Kuvassa osa paneelin jäsenistä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös