Hae Julkaisufoorumin paneelin jäseneksi!

1.3.2024
Kuvituskuva.

Julkaisufoorumille nimitetään loppuvuodesta 2024 uudet arviointipaneelit seuraavalle nelivuotiskaudelle 2025–2028.

Panelistiksi haluavat tutkijat voivat nyt ilmoittautua ehdolle täyttämällä tämän hakulomakkeen. Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään 15.6.2024. Lomakkeella kysytään ehdokkaan taustatietoja, kuten tutkintoa ja tieteenalaa, sekä perusteluita valinnan tueksi.

Valintaperusteet

Panelisteiksi valitaan henkilöitä, joilla on kokemusta tutkimustyöstä, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tutkimuksen arvioinnista. Valinnassa kiinnitetään huomiota eri tutkimusalojen, tutkijanuravaiheiden, organisaatioiden ja sukupuolten edustukseen paneeleissa. Paneelien jäsenet ovat asiantuntijatehtävässään tieteen- ja tutkimusalansa kansallisen tiedeyhteisön edustajia, joiden tehtävään kuuluu myös taustayhteisöjen konsultointi. Lehden tai kustantajan toimitusneuvoston tai -kunnan jäsenyys ei ole este toimimiselle paneelissa, mutta panelistien edellytetään ilmoittavan sidonnaisuutensa.

Noin puolet nykyisistä paneelien jäsenistä jatkaa kaudella 2025–2028. Uusia panelisteja pyritään valitsemaan erityisesti niiltä tieteenaloilta, joille jatkavien panelistien joukosta ei löydy riittävästi asiantuntemusta. Lista kyseisistä tieteenaloista löytyy täältä (englanniksi). Hakua ei ole kuitenkaan rajattu vain näihin aloihin, vaan hakea voivat myös muiden tieteenalojen tutkijat.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on pyytänyt myös yliopistoilta, valtion tutkimuslaitoksilta, tieteellisiltä seuroilta ja tiedeakatemioilta ehdotuksia paneelien jäseniksi. Nämä ehdotukset perusteluineen huomioidaan panelistien valinnassa, mutta tutkija voi asettua ehdolle, vaikkei hänellä olisikaan organisaation tai seuran suositusta. Kaikille organisaatioiden ja seurojen ehdottamille tutkijoille lähtee automaattinen sähköpostiviesti, jossa heitä kehotetaan täyttämään hakulomake. Vain hakulomakkeen täyttäneet tutkijat huomioidaan panelistien valinnassa.

Valinnoista ilmoitetaan ehdokkaiksi asettuneille lokakuussa 2024. 

Paneelityöskentely

Uusien paneelikokoonpanojen työskentely alkaa alkuvuodesta 2025. Paneelit arvioivat vuosittain uusia, aiemmin arvioimattomia julkaisukanavia, joita tulee paneelien arvioitavaksi sekä tiedeyhteisön lähettämien ehdotusten että tutkimusorganisaatioiden julkaisutiedonkeruun kautta. Lisäksi paneelit käsittelevät tiedeyhteisöltä saapuneita muutosehdotuksia. Lisäksi vuonna 2026 paneelit suorittavat neljän vuoden välein tehtävän tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarvioinnin. Välivuosina paneelit voivat tehdä tasoihin 2 ja 3 vain yksittäisiä korjauksia. 

Panelistiksi haluavien kannattaa varautua käyttämään aikaa arviointityöhön muutamia tunteja kuukaudessa, ja huomioitava että tasoluokkien 2 ja 3 uudelleenarviointi tuottaa hieman enemmän työtä vuonna 2026. Panelisteilta toivotaan aktiivista osallistumista arviointityöhön koko paneelikauden ajan. Kanavien arviointi on määräaikoihin sidottua, joten panelisteilta toivotaan myös mahdollisuutta sitoutua arviointien aikatauluihin.

Paneelit kokoontuvat pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Vuonna 2026 voidaan tarvittaessa järjestää ylimääräinen kokous tasojen 2 ja 3 uudelleenarvioinnin tueksi. Kokoukset kestävät 1–3 tuntia ja ne pidetään etänä verkossa tai tarpeen mukaan Tieteiden talolla Helsingissä. Matkakuluista vastaavat panelistien taustaorganisaatiot. 

Julkaisufoorumi

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva luokitusjärjestelmä. Se perustuu asiantuntijapaneelien suorittamaan, kaikki tieteenalat kattavaan tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitukseen. Julkaisukanavien tasoluokituksista päättävät 23 tieteenalakohtaisen arviointipaneelin asiantuntijajäsenet.

Luokituksen tarkoitus on tehdä näkyväksi ja edistää suomalaisen tutkimuksen laatua ja julkaisutoimintaa tiedeyhteisön luotettaviksi ja korkeatasoisiksi tunnistamilla foorumeilla. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käyttänyt Julkaisufoorumi-luokitusta yliopistojen tieteellisten julkaisujen laadun indikaattorina yliopistojen rahoitusmallissa vuodesta 2015 lähtien.

Julkaisufoorumi toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) yhteydessä. Paneelien asettamisesta ja arviointityön valvonnasta vastaa ohjausryhmä, jossa on TSV:n, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen yliopistot UNIFIn, Suomen Akatemian, FUN Suomen yliopistokirjastojen verkoston, Kansalliskirjaston, CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen ja eri päätieteenalojen edustajia. Ohjausryhmän ja paneelien työskentelyä valmistelee ja koordinoi Julkaisufoorumin sihteeristö.

Lisätietoja Julkaisufoorumin paneeleista.

Kysymykset: julkaisufoorumi@tsv.fi

Kuva: Anne Haapanen, TSV

Sinua saattaisi kiinnostaa myös