Infotilaisuus tieteellisille seuroille VN TEAS -hankeraporttien arvioinnista

Kuvituskuva, jossa mikrofoni.
Alkaa
Loppuu

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) jäsenseuroilla on mahdollisuus ehdottaa asiantuntijoita Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hankkeiden tuottamien raporttien arvioijiksi. TSV järjestää tiistaina 8.6.2021 klo 9:00-10:30 seuroille etänä VN TEAS -hankeraporttien arviointia koskevan infotilaisuuden. 

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki VN TEAS -hankeraporttien arvioinnista kiinnostuneet seurojen edustajat ja jäsenet. Ilmoittaudu mukaan tästä viimeistään torstaina 3.6.2021. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tilaisuutta.

Tilaisuudessa vastataan muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä on VN TEAS -toiminta ja miksi hankkeiden tuottamat raportit halutaan arvioida?
  • Kuka voi toimia arvioijana, mikä on arvioijan tehtävä, ja saako arvioija palkkion?
  • Minkä hankkeiden raporteille arvioijia haetaan ja mikä on arvioinnin aikataulu?
  • Kuinka seura voi ehdottaa asiantuntijoita ja kuinka arvioijat valitaan?
  • Miksi seuran tai tutkijan kannattaa osallistua VN TEAS -hankeraporttien arviointiin?

Infotilaisuudessa VN TEAS -toiminnasta ja seurojen roolista hankeraporttien arvioinnissa kertovat johtava asiantuntija Sari Löytökorpi valtioneuvoston kansliasta, Turun yliopiston kollegiumtutkija Reetta Muhonen Suomen tieteen- ja teknologiantutkimuksen seurasta, akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen tiedeakatemioiden tiedeneuvontahanke Sofista, sekä suunnittelupäällikkö Janne Pölönen Julkaisufoorumista (TSV).

Arvioijien ehdottaminen VN TEAS -hankeraporteille on jatkoa kokeilulle, jonka Valtioneuvoston kanslia toteutti yhdessä TSV:n kanssa vuonna 2020. Kokeilussa hankeraporttien arviointiin osallistui muun muassa Suomen Mineralogisen Seuran, Suomen Geologisen Seuran, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen, Nuorisotutkimusseuran, Suomen Tieteen- ja teknologiantutkimuksen seuran, sekä Suomalaisen Tiedeakatemian ehdottamia asiantuntijoita. Kokeilusta saadut kokemukset olivat myönteisiä, joten valtioneuvoston kanslia ja TSV jatkavat yhteistyötä toimintamallin vakiinnuttamiseksi.

VN TEAS -toiminnalla tuotetaan tietoa ja näkökulmia valtioneuvoston päätöksenteon tarpeisiin, sekä poliittisille toimijoille että virkamieskunnalle. Tietoa tuotetaan erityisesti hallitusohjelman toimeenpanon tueksi. Tavoitteena on, että VN TEAS -hankkeissa tuotettu tutkimus vahvistaa ministeriöiden tietopohjaa ja osaamista, jota voidaan hyödyntää suunnittelussa, päätöksenteossa ja päivittäisessä työskentelyssä. 

Lisätietoja VN TEAS -toiminnasta: Tietokayttoon.fi

Vastuulisen tieteen artikkeli: Tutkittua tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi (Risto Alatarvas)

Lisätietoja infotilaisuudesta: janne.polonen@tsv.fi

Kuva: Pixabay, Pexels.

Osallistuminen
Verkossa
Tapahtuman järjestäjä
Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV)