Artikkelit kirjoittajalta:
Henriikka Mustajoki

25.8.2021

Sama rehellisyyteen ja huolellisuuteen liittyvä eettinen ajattelu liittyy kaikkeen tutkimuksen tekemiseen, mutta eri tieteenaloilla kohdataan erilaisia tutkimuksen tekemiseen liittyviä tilanteita.

15.3.2018

Ennakoivan etiikan avulla tutkimuseettisiä kysymyksiä voidaan järjestelmällisesti ja yhteisöllisesti sekä havainnoida että ratkaista.

20.8.2018

Miten avoin tiede ja tutkimusetiikka liittyvät toisiinsa?