Artikkelit kirjoittajalta:
Erika Löfström

24.11.2020

Eettisesti hankalia tilanteita voi tulla tutkimuksenteossa vastaan eettisestä ennakkoarvioinnista huolimatta. Tutkijan ammattitaitoon kuuluu valmius reagoida haastaviin tilanteisiin ja niiden esille nostamiin tutkimuseettisiin kysymyksiin.

15.3.2018

Yritysyhteistyölle on monenlaisia motiiveja, hyötyjä ja haasteita, joihin liittyy pohdintaa tutkijan vastuista ja velvollisuuksista.

15.3.2018

Tutkimusetiikan tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita voidaan opettaa oikeilla opetusmenetelmillä ja tiedeyhteisöön sosiaalistamisella.

15.3.2018

Nuorelle tutkijalle väitöskirjan ohjaussuhde muodostaa keskeisen tutkimuseettisiin toimintatapoihin sosiaalistumisen ympäristön.