Artikkelit kirjoittajalta:
Anna-Sofia Ruth

28.1.2019

Artikkeliväitöskirjat yleistyvät Suomessa. Yliopistoissa tarvitaankin yhä enemmän julkaisukäytänteisiin ja tekijänoikeuksiin liittyvää osaamista.

15.3.2018

Saalistajajulkaisut perivät kirjoittajilta maksun, mutta laiminlyövät tiedekustantajalle kuuluvat tehtävät.

15.3.2018

Vertaisarviointitunnus julkaisussa kertoo, että teksti on vertaisarvioitu yleisesti hyväksyttyjen laadullisten ja eettisten vaatimusten mukaisesti.

15.3.2018

Julkaisufoorumi on tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Luokitus ei sovellu yksittäisten tutkijoiden arviointiin.