Kysely vertaisarviointia koskevista innovaatioista

15.3.2021
Kuvituskuva, jossa kaksi keltaista muistilappua.

Vastaa kyselyyn 9.4. mennessä.

Research on Research Institute (RoRI) on käynnistänyt hankkeen, jonka tavoite on koota yhteen tietoa vertaisarviointia koskevista kokeiluista ja innovaatioista. Tietoja kerätään tiedekustantajille ja muille tiedeyhteisön toimijoille suunnatulla kyselyllä, johon pyydetään vastauksia 9.4. mennessä. 

Tieteellisen julkaisutoiminnan kasvun myötä on tiedeyhteisössä entistä enemmän kiinnitetty huomiota vertaisarvioinnin laatuun, oikeudenmukaisuuteen, tehokkuuteen ja tutkijoita kuormittavaan näkymättömään talouteen. Tiedekustantajat ja muut toimijat ovat viime vuosina kokeilleet uusia toimintatapoja, joiden tavoitteena on esimerkiksi parantaa vertaisarvioinnin avoimuutta ja arvioijien kannustimia tai edistää uusien teknologioiden, kuten tekoälyn, käyttöä. 

Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tietoa vertaisarviointia koskevista kokeiluista ja uusista käytännöistä, jotta onnistumiset ja epäonnistumiset muodostavat perustan yhteiselle oppimiselle ja uusille innovaatioille. On myös tärkeää koota yhteen kaikki olemassa oleva näyttö uusien vertaisarviointia koskevien lähestymistapojen vaikutuksista.  

Uutinen projektista “Peer review in transition?”: https://oaspa.org/guest-post-peer-review-in-transition/ 

Innovations in Peer Review -kyselylomake: https://leidenuniv.eu.qualtrics.com/jfe/preview/SV_bqJAEijNFUXmd8h?Q_CHL=preview&Q_SurveyVersionID=current 
Lisätietoja projektista ja kyselystä: s.pinfield@sheffield.ac.uk tai w.kaltenbrunner@cwts.leidenuniv.nl.

Kuva: lukas, Pexels.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös