Foorumin koordinaatiokomitea

Tältä sivulta löydät tiivistelmät Suomen EOSC-foorumin koordinaatiokomitean kokouksista.

Tietoa koordinaatiokomiteasta

Suomen EOSC-foorumin koordinaatiokomitean tarkoituksena on fasilitoida Suomen EOSC-foorumin toimintaa, varmistaa suomalaisten sidosryhmien osallisuus siinä ja tuoda esille Suomen interessejä EOSC-yhdistyksessä. Koordinaatiokomiteaan kuuluvat seuraavat henkilöt:

  • opetus- ja kulttuuriministeriö: Juha Haataja, Sami Niinimäki
  • Suomen akatemia: Anu Nuutinen, Harri Hautala
  • Tieteellisten seurain valtuuskunta: Henriikka Mustajoki, Hanna Lahdenperä
  • CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy: Per Öster, Antti Pursula

Koordinaatiokomitean työtä tukee Suomen EOSC-foorumin toimisto, jota johtaa Suomen EOSC-foorumin koordinaattori Sara Garavelli (CSC) ja jäsensihteeri Anu Märkälä (CSC).

Suomen EOSC-foorumin koordinaatiokomitean ensimmäinen kokous 20.1.2021

Suomen EOSC-foorumin koordinaatiokomitea piti ensimmäisen kokouksensa tammikuun 20. päivänä 2021 ennen Suomen EOSC-foorumin virallista lanseerausta. Kokousagendalla oli kolme aihetta. Ensiksi koordinaatiokomitea sopi omista työskentelytavoistaan ja vuoden 2021 kokousajankohdista.

Sitten koordinaatiokomitea keskusteli ehdotuksesta, kuinka Suomen EOSC-foorumiin liityttäisiin jäseneksi sekä jäsenasioihin liittyvästä viestintäsuunnitelmasta.  Kaikki kannattivat ehdotusta pitää liittymisprosessi mahdollisimman yksinkertaisena ja inklusiivisena. Myös ensimmäisiksi kuukausiksi laadittu alustava viestintäsuunnitelma sai kannatusta. Kokouksessa sovittiin, että Suomen EOSC-foorumin toimisto pitää Tieteellisten seurain valtuuskunnan edustajien kanssa erillisen kokouksen, jossa viestintäsuunnitelmaa voidaan soinnuttaa yhteen Avoimen Tieteen koordinaatiossa käytössä olevien viestintäkanavien kanssa.

Lopuksi koordinaatiokomitea keskusteli 25. tammikuuta järjestettävästä webinaarista “EOSC in Finland and in the European Context” ja siihen liittyvistä viimeisistä käytännön järjestelyistä.

Seuraava koordinaatiokomitean kokous on 10.3.2021.