Bestämning av publikationstyp

Alla skrifter som vetenskapliga tidskrifter, konferenser eller förläggare publicerar är inte vetenskapliga eller kollegialt granskade, utan samma publiceringskanal kan innehålla både kollegialt granskade och icke kollegialt granskade publikationer. Först ska det alltså utredas om det är fråga om en vetenskaplig kollegialt granskad publikation.

För att uppfylla kriterierna för vetenskaplighet ska en kollegialt granskad publikation innehålla nya forskningsresultat i sådan form att de är tillgängliga för allmänheten, upprepningsbara och möjliga att utnyttja. För att uppfylla kriterierna kring kollegial granskning ska den vetenskapliga publikationen genomgå en, mot hela manuskriptet riktad, förhandsbedömning genomförd av oberoende sakkunniga. Publikationen måste alltid ha en utomstående utgivare, verk som getts ut på eget förlag beaktas inte som publikationer.
 

  • Tidskriftsartikel (A1 och A2) avser kollegialt granskade artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter, årsböcker eller andra periodiska publikationer.
  • Samlingsverksartikel (A3) avser kollegialt granskade artiklar publicerade i redigerade böcker som består av flera författares skrifter.
  • Konferensartikel (A4) avser kollegialt granskade artiklar (inte abstrakt eller postrar) publicerade i en regelbundet återkommande vetenskaplig konferens publikationer (proceedings), som är typiska inom teknik och datavetenskap. Artiklar i samlingsverk sammanställda av engångsevenemang registreras som samlingsverksartiklar (A3) och i tidskrifter publicerade kollegialt granskade artiklar, som baserar på konferenspresentationer, som tidskriftsartiklar (A1).
  • Enskilt verk (C1) avser ett kollegialt granskat verk (inte t.ex. läro- eller handböcker) som är helt skrivet av en eller flera författare helt.
Uppdaterad 10.10.2016