Arkisto

Uusien panelistien valinta alkaa keväällä

Kevään aikana TSV pyytää yliopistoilta, valtion tutkimuslaitoksilta, tieteellisiltä seuroilta ja tiedeakatemioilta ehdotuksia paneelien jäseniksi. Jokainen ehdokas ilmoittautuu myös itse.

Conferences removed from the database

About 3,000 conferences listed under the event name have been removed from the Publication Forum classification. Instead, conference papers will receive the level of the primary publication channel i.e. series or book publisher.

Konferensseja poistettu JUFOn tietokannasta

Julkaisufoorumin tietokannasta on poistettu noin 3 000 vakiintuneella nimellä listattua konferenssia. Näissä julkaistut vertaisarvioidut artikkelit huomioidaan jatkossakin yliopistojen rahoitusmallissa, mutta ne saavat tasoluokan julkaisuun merkittyä ISSN-tunnusta vastaavan julkaisusarjan tai ISBN-tunnusta vastaavan kirjakustantajan perusteella.

Pages