Yleistä

Lukuvinkkejä

Viime vuonna ilmestyi useita Julkaisufoorumia ja yliopistojen rahoitusmallia käsitteleviä artikkeleita ja selvityksiä – katso lista.

JuFo-luokitus tieteellisten julkaisujen laadun mittarina

Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TaSTIn raportissa vertaillaan Julkaisufoorumi-luokituksen ja viittausindikaattorin (suhteellinen viittausindeksi) tuottamia tuloksia Suomen yliopistojen tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarvioinnissa.

Pages