Raportti tutkimuksen monitieteisyydestä ja laadusta

Yleistä   29.3.2016 15.14   Päivitetty 11.5.2016 10.17

Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeessa Tutkimuksen monitieteisyys ja laatu selvitettiin bibliometristen aineistojen avulla tutkimuksen monitieteisyyttä ja sen suhdetta tutkimuksen laatuun. Analyysissa hyödynnettiin Web of Science -dataa vuosilta 2000–2011, Julkaisufoorumin tuottamaa aineistoa vuosilta 2011–2014 sekä opetus- ja kulttuuriministeriön yliopistoilta keräämiä julkaisutietoja vuosilta 2011–2012.

Julkaisufoorumin aineiston avulla tarkasteltiin, asettuvatko monitieteiset julkaisukanavat ja julkaisut yksialaisia heikompaan asemaan Julkaisufoorumi-luokituksessa. Analyysin perusteella luokitus ei aseta monitieteisiä julkaisuja yksitieteisiä julkaisuja heikompaan asemaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmallissa. Lisäksi selvityksessä todettiin, että Suomen monitieteisten Web of Science -julkaisujen osuus kasvoi hieman jaksolla 2000–2011, ja julkaisut saivat keskimäärin sitä enemmän viittauksia mitä monitieteisempiä ne olivat. Sekä tutkijan aktiviteeteilla että julkaisun monitieteisyydellä on positiivinen yhteys julkaisun laatuun: mitä useammalla eri alalla tutkija on julkaissut tai mitä useamman eri tieteenalan tekijöitä julkaisuun on osallistunut, sitä korkeamman Julkaisufoorumi-tason julkaisukanavissa artikkelit keskimäärin on julkaistu.

 

Raportti on luettavissa OKM:n verkkosivuilla.