JUFO tarkoitettu organisaatiotason arviointivälineeksi

Yleistä   5.9.2016 15.08

Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan dekaani Harri Siiskonen pohti kesäkuisessa blogitekstissään Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöä tutkimuksen ja yksittäisen tutkijan arvioinnissa. Kirjoituksessaan Siiskonen, joka toimii myös Julkaisufoorumin historiatieteiden paneelin puheenjohtajana, muistutti mm. että ”JUFO-järjestelmä on yliopistojen rahoitusmallia varten rakennettu instrumentti, jolla pyritään oikeudenmukaisesti palkitsemaan yliopistoja julkaisutoiminnasta instituutiotasolla, ei arvioimaan yksittäisiä tutkijoita.”

Luokituksen käyttö yksittäisen tutkijan ansioiden arvioinnissa on ongelmallista siksi, että julkaisukanavan tasoluokka kertoo ainoastaan sen keskimääräisestä laadusta. Arvostetuissa korkean tasoluokan julkaisukanavissa ilmestyy myös heikompia julkaisuja, ja alemman tasoluokan kanavissa erittäin vaikuttaviksi osoittautuvia julkaisuja. Myös Julkaisufoorumin ohjausryhmä korostaa, ettei luokitusta tule käyttää mekaanisesti yksittäisen tutkijan palkkausta, rahoitusta tai palkitsemista koskevien päätösten kriteerinä tai perusteena.

Lisää aiheesta: