Vaikuta tieteellisten julkaisukanavien arviontiin!

Tiedotteet   1.2.2018 16.07   Päivitetty 27.9.2018 8.19

Julkaisufoorumi kutsuu tiedeyhteisön jäseniä osallistumaan tieteellisten julkaisukanavien päivitysarviointiin, joka toteutetaan vuoden 2018 aikana. In English. På svenska.

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus, jonka toimintaa koordinoi Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV). Julkaisukanavien arvioinnista vastaavat 23 tieteenaloittaista asiantuntijapaneelia, joissa on yli 240 jäsentä yliopistoista ja tutkimuslaitoksista.

Tiedeyhteisöltä saadun palautteen on tarkoitus tuottaa tietoa paneelien arviointityön tueksi. Tiedeyhteisön jäsenet voivat vaikuttaa julkaisukanavien (lehdet/sarjat, konferenssit ja kirjankustantajat) päivitysarviointiin
1)    tekemällä muutosehdotuksia julkaisukanavien nykyisiin tasoihin  
2)    tekemällä oman TOP10-listan tutkimusalansa tärkeimpinä pitämistään julkaisukanavista

Verkkopalvelu Jufo-portaalissa tai Julkaisufoorumin sivuilla voi tarkastella nykyisiä tasoluokituksia ja tehdä muutosehdotuksia. TOP10-listoja voi tehdä Jufo-portaalissa. Ennen muutosehdotusten tekemistä kannattaa tutustua luokitteluperusteisiin. Tutkijat voivat kirjautua portaaliin omilla yliopiston tai tutkimuslaitoksen HAKA-tunnuksilla. Portaalissa muutosehdotusten ja TOP10-valintojen tekeminen onnistuu klikkaamalla rataspainiketta julkaisukanavan nimen edessä. Jos HAKA-tunnuksia ei ole, ehdotukset kannattaa tehdä tällä hetkellä Julkaisufoorumin sivuilla. Jatkossa käyttäjät, joilla ei ole HAKA-tunnuksia, voivat tehdä portaaliin erilliset tunnukset.

Maaliskuun 2018 loppuun mennessä portaalissa ja verkkosivuilla tehdyt ehdotukset ehditään huomioida päivitysarvioinnin ensimmäisessä vaiheessa. Paneelit valmistelevat huhti-toukokuussa uuden alustavan tasoluokitusehdotuksen, joka viimeistellään syksyn aikana.

Päivitysarvioinnin lisäksi paneelit tekevät jatkuvasti julkaisukanavien täydennysarviointia, jossa aiemmin luokittamattomia julkaisukanavia voidaan lisätä tasolle 1. Uusia julkaisukanavia voi ehdottaa arvioitavaksi Jufo-portaalissa tai Julkaisufoorumin sivuilla.  


Lisätietoa:
Julkaisufoorumin sivut
Luokitteluperusteet
Kauden 2018-2021 paneelit
Sähköposti: julkaisufoorumi(at)tsv.fi

Pikaohjeet:

PDF iconPikaohje_TOP10.pdf
PDF iconPikaohje_muutosehdotus.pdf
PDF iconPikaohje_uusi_kanava.pdf