Uusien panelistien valintaperusteet

Tiedotteet   1.11.2017 9.18

Julkaisufoorumin ohjausryhmä nimitti lokakuussa uudet jäsenet arviointipaneeleihin kaudelle 2018–2021. Valinnassa pyrittiin huomioimaan tieteenalojen, organisaatioiden, sukupuolten ja nuorten tutkijoiden edustavuus paneeleissa. Mukaan pyrittiin saamaan myös aiemmin paneeleissa toimineita henkilöitä.
 

Ehdolle asettuneet ja ehdotuksia saaneet henkilöt

Valtuuskunnan jäsenseuroille sekä yliopistoille ja valtion tutkimuslaitoksille esitettiin keväällä 2017 pyyntö ehdottaa arviointipaneeleihin asiantuntijoita, joiden tuli myös itse vahvistaa asettuvansa ehdolle. Lisäksi tutkijat saivat nyt ensimmäistä kertaa asettua ehdolle omatoimisesti, ilman seuran tai organisaation ehdotusta.

Ehdokkaaksi ilmoittautui kaikkiaan 459 henkilöä, joista seurojen ehdottamia henkilöitä oli 113 (25 %) – osalla näistä oli tukenaan myös organisaation ehdotus. Ehdokkaita, joilla oli tukenaan organisaation ehdotus mutta ei seuran ehdotusta, oli 247 (54 %). Omatoimisesti ilmoittautuneita ehdokkaista oli 99 (22 %).

Eniten ehdokkaita saatiin Taloustieteiden paneeliin 16 (40 ehdokasta) ja vähiten paneeliin 12 Kliiniset lääketieteet II (6 ehdokasta). Kolmessa paneelissa (6, 9 ja 10) ei ollut lainkaan seurojen ehdottamia henkilöitä (Kuvio 1).

Kuvio 1: Seurojen ja organisaatioiden ehdokkaat sekä itse ilmoittautuneet paneeleittain

 

Kaudelle 2018–2021 valitut paneelikokoonpanot

Ohjausryhmä nimitti paneeleihin kaudelle 2018–2021 kaikkiaan 235 jäsentä (51 % ehdokkaista), mikä on 16 % enemmän kuin nykyisissä paneeleissa (203 jäsentä). Jatkuvuuden turvaamiseksi paneeleihin nimitettiin 56 (24 % panelisteista) aiemmin paneeleissa toiminutta ehdokasta (Kuvio 2). Valtaosa paneelien jäsenistä vaihtuu, sillä uusia henkilöitä paneeleihin nimitettiin 179 (76 %).

Kuvio 2: Aiemmin paneeleissa toimineet ja uudet jäsenet paneeleittain


Uusien henkilöiden valinta tehtiin ensisijaisesti seurojen ehdotusten perusteella ja toissijaisesti organisaatioiden ehdottamien sekä itse ilmoittautuneiden ehdokkaiden joukosta. Paneeleihin valittiin seurojen tukemista ehdokkaista 70 %, organisaatioiden tukemista 51 % ja itse ilmoittautuneista 32 %. Kaikista panelisteista 79 (34 %) on seurojen ehdottamia, 123 (52 %) organisaatioiden ehdottamia ja 33 (14 %) itse ilmoittautuneita.

Tieteenalojen edustavuus pyrittiin varmistamaan ehdokkaiden ilmoittamien koulutusalojen, Web of Science -tieteenalaluokkien sekä asiantuntemusalojen perusteella. Paneelit tarkistavat vielä oman asiantuntemuksensa kattavuuden ensimmäisessä kokouksessa tammi-helmikuussa 2018, jolloin kokoonpanoja on vielä mahdollista tarpeen mukaan täydentää.


Organisaatioiden, sukupuolten ja nuorten tutkijoiden edustus

Eri yliopistojen edustus paneeleissa vastaa kohtuullisen hyvin niiden osuutta paneelien arvioitavaksi kuuluvissa lehdissä/sarjoissa ja konferensseissa julkaistuista vertaisarvioiduista artikkeleista (Kuvio 3). Lisäksi paneeleihin nimitettiin jäseniä tutkimuslaitoksista. Aalto-yliopistoa ja Turun yliopistoa lukuun ottamatta kaikista yliopistoista on paneeleissa enemmän edustajia kuin kaudella 2014–2017.

Kuvio 3: Organisaatioiden osuus julkaisuista, ehdokkaista ja panelisteista

Naisia oli ehdolla yhtä (paneeli 9) lukuun ottamatta kaikkiin paneeleihin, mutta naisten osuus ehdokkaista vaihteli huomattavasti paneeleittain (Kuvio 4). Naisten osuus ehdokkaista ja panelisteista on ihmistieteissä muita tieteenaloja suurempi. Kaikkiaan paneeleihin nimitetyistä asiantuntijoista naisia on 86 eli 37 %. Osuus on siis hiukan suurempi kuin edellisellä kaudella 2014–2017 (36 %).

Kuvio 4: Naisten osuus ehdokkaista ja valituista jäsenistä paneeleittain

 
Tällä kertaa kiinnitettiin erityistä huomiota myös nuorten tutkijoiden ja eri tutkijapolvien edustukseen paneeleissa. Nuoria tutkijoita (valmistumisvuosi 2010 tai myöhemmin) oli ehdolla kuuteentoista paneeliin ja valituista panelisteista heitä on 31 (13 %). Paneeleissa on eri vuosina valmistuneita tutkijoita.

Kuvio 5: Asiantuntijajäsenet valmistumisvuoden mukaan paneeleittain

Lisätietoja: julkaisufoorumi(at)tsv.fi