Påverka bedömningen av vetenskapliga publiceringskanaler!

Tiedotteet   23.2.2018 13.22   Päivitetty 27.9.2018 8.19

Publikationsforum kallar vetenskapliga samfunds medlemmar att delta i en bedömning av uppdateringen av vetenskapliga publiceringskanaler som genomförs i år. Publikationsforum har utvecklats av ett finländskt vetenskapligt samfund, och det stöder kvalitetsbedömningen av forskning. Dess verksamhet samordnas av Vetenskapliga samfundens delegation (TSV). Sammanlagt 23 expertpaneler indelade enligt vetenskapsområde och med över 240 medlemmar från universitet och forskningsinstitut ansvarar för bedömningen av publiceringskanalerna.

Syftet med responsen från de vetenskapliga samfunden är att ta fram information som stöder panelernas bedömning. De vetenskapliga samfunden kan påverka uppdateringsbedömningen av publiceringskanalerna (tidskrifter/serier, konferenser och förläggare) genom att
1)    komma med ändringsförslag avseende publiceringskanalernas nuvarande nivåer  
2)    sammanställa en topp 10-lista över de viktigaste publiceringskanalerna inom vetenskapsområdet

I Jufo-portalen eller på Publikationsforums webbplats kan man ta del av de nuvarande nivåklassificeringarna och komma med ändringsförslag. Topp 10-listor kan sammanställas i Jufo-portalen. Var god och kolla klassificeringsgrunder innan du gör ändringsförslag. Forskare kan logga in i portalen med universitets eller forskningsinstitutets HAKA-koder. Man kan lämna ändringsförslag och sammanställa topp 10-listor genom att klicka på kugghjulet framför publiceringskanalens namn. Om du inte har HAKA-koder är det möjligt att göra ändringsförslag på Publikationsforums webbplats tillsvidare. I framtiden kan också användare utan HAKA-koder skapa konto till portalen.

Förslag som lämnas in före utgången av mars 2018 bedöms i den första fasen av uppdateringsbedömningen. Panelerna bereder i april–maj ett nytt preliminärt nivåklassificeringsförslag, som finslipas under hösten.  

Utöver uppdateringsbedömningar gör panelerna fortlöpande kompletterande bedömningar av publiceringskanalerna, där kanaler som inte tidigare klassificerats kan läggas till nivå 1. Man kan föreslå nya publiceringskanaler för bedömning i Jufo-portalen eller på Publikationsforums webbplats.  

Ytterligare information:
Publikationsforums webbplats
Klassificeringsgrunder
Paneler under verksamhetsperioden 2018–2021

julkaisufoorumi(at)tsv.fi

Sökhjälp (på engelska)
PDF iconGuide_TOP10.pdf
PDF iconGuide_level_amendment.pdf
PDF iconGuide_new_additions.pdf