Päätökset kotimaisten suomen- ja ruotsinkielisten foorumien luokittelusta tasoluokkaan 2

Tiedotteet   3.6.2014 12.00   Päivitetty 12.8.2015 13.16

Julkaisufoorumissa suoritetaan vuonna 2014 päivitysarviointi, jossa kaikkien tasoille 1-3 luokiteltujen lehtien, sarjojen, konferenssien ja kirjakustantajien tasoluokitukset arvioidaan uudelleen. Tässä arvioinnissa oman kokonaisuutensa muodostavat kotimaiset suomen- ja ruotsinkieliset julkaisufoorumit, joiden luokittelu on annettu ihmistieteiden paneelien puheenjohtajien tehtäväksi konsensuspäätöksellä, jotta yksittäisten paneelien sijasta puheenjohtajat voivat tarkastella luokitusta kokonaisuutena.

Ihmistieteiden paneelien (paneelit 14, 16-23) puheenjohtajat kokoontuivat 13.5.2014 päättämään suomen- ja ruotsinkielisten julkaisukanavien luokittelusta tasoluokkaan 2. Puheenjohtajat päättivät, että vuoden 2014 päivitysarvioinnissa tasoluokkaan 2 sijoitetaan 22 kotimaista suomen- tai ruotsinkielistä julkaisusarjaa ja kolme kirjakustantajaa (lista alla). Jos Julkaisufoorumin ohjausryhmällä ei ole päätökseen huomautettavaa, uudet tasoluokat vahvistetaan vuoden 2014 lopussa samalla, kun paneelit saavat valmiiksi myös vieraskielisten ja ulkomaisten julkaisukanavien arvioinnin.

Tasoluokkaan 2 luokitellaan seuraavat kotimaiset suomen- ja ruotsinkieliset lehdet ja sarjat:

 • Ajatus
 • Avain
 • Elore
 • Folkmålstudier
 • Hallinnon tutkimus
 • Historiallinen aikakauskirja
 • Historiallisia tutkimuksia
 • Historisk Tidskrift för Finland
 • Kasvatus
 • Lakimies
 • Oikeus
 • Politiikka
 • Psykologia
 • Sananjalka
 • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Sosiologia
 • Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia tiede
 • Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja
 • Taidehistoriallisia tutkimuksia
 • Teologinen aikakauskirja
 • Virittäjä
 • Yhteiskuntapolitiikka

Tasoluokkaan 2 luokitellaan seuraavat kotimaiset suomen- ja ruotsinkieliset kirjakustantajat:

 • Gaudeamus
 • Suomalaisen kirjallisuuden seura
 • Vastapaino