Korjauksia tasoluokkiin 2 ja 3

Tiedotteet   30.12.2015 9.55   Päivitetty 30.12.2015 11.00

Julkaisufoorumi-luokitusta tarkistettiin tasoluokkien 2 ja 3 osalta ensimmäistä kertaa vuonna 2014 toteutetussa päivitysarvioinnissa. Päivitysarvioinnin mukaiset tasoluokat tulivat voimaan vuoden 2015 alusta.

Vuoden aikana Julkaisufoorumin sihteeristölle on tullut jonkin verran tiedusteluja tasoluokkien muutoksista. Saatu palaute on koskenut lähinnä julkaisuvolyymipohjaisten kiintiöiden seurauksena kiristynyttä luokitusta, mutta joissakin viesteissä on vedottu yksittäisten julkaisukanavien tasoluokan nostamisen puolesta. Tavallisimpina perusteluina on esitetty, että tietyn tutkimusalan kärkilehti on jäänyt tunnistamatta, lehti on arvioitu väärässä paneelissa tai paneelissa ei ole ollut kyseisen alan asiantuntijaa.

Julkaisufoorumi-luokituksen ennustettavuuden kannalta on tärkeää, että tasoluokkiin 2 ja 3 tehdään mahdollisimman vähän muutoksia ennen seuraavaa, vuonna 2018 järjestettävää päivitysarviointia. Kun arvioitavia foorumeita on paljon, saatetaan silti yksittäisten julkaisukanavien kohdalla todeta luokituksessa virhe tai epäkohta. Kokouksessaan 19.5.2015 Julkaisufoorumin ohjausryhmä päättikin, että tällaisia yksittäisiä virheitä voidaan oikaista jo ennen seuraavaa päivitysarviointia.

Ohjausryhmä linjasi, että paneelit voivat käyttää tähän tarkoitukseen vapaaksi jääneen osuuden kiintiöstään. Jos kyseessä olevan paneelin kiintiö on käytetty kokonaan, paneeli voi tehdä ylempiin tasoluokkiin tilaa laskemalla julkaisuvolyymiltään vastaavan määrän julkaisukanavia alempaan tasoluokkaan. Paneelit voivat myös toteuttaa korjauksia yhteistyössä, ja mahdollisuuksien mukaan siirtää julkaisusarjoja paneelista toiseen.

Syksyn 2015 aikana paneelit kävivät Julkaisufoorumin sihteeristön avustamana läpi ongelmatapauksia ja esittivät tasoluokkia 2 ja 3 koskevia korjauksia. Korjauksista sovittiin loppuvuodesta sähköpostin välityksellä.

Alla olevassa taulukossa näkyvät paneelien hyväksymät korjaukset luokitukseen. Sarakkeessa ”Päivitysarviointi” näkyvät vuoden 2014 arvioinnissa annetut tasoluokat, jotka julkistettiin vuoden 2015 alussa. Sarakkeessa ”Korjattu taso” näkyy nykyinen taso. Koska muutokset on tehty vuoden 2015 sisällä, korjattu tasoluokka koskee koko vuotta 2015, eikä päivitysarvioinnin mukainen aikaisempi tasoluokka käytännössä vaikuta yliopistojen rahanjakoon. Kyseisissä julkaisukanavissa vuonna 2015 ilmestyneisiin artikkeleihin siis sovelletaan sarakkeessa ”Korjattu taso” ilmoitettua tasoluokkaa.

FileKorjattujen julkaisukanavien tiedot Excel-tiedostona

Päivitysarvioinnin toteutusta ja julkaisuvolyymiin perustuvia tasoluokkakiintiöitä on käsitelty laajemmin seuraavissa julkaisuissa:

Julkaisufoorumin tasovaatimuksia on kiristetty (Tieteessä tapahtuu 1/2015)
Julkaisufoorumin 2014 päivitysarvioinnin loppuraportti

Lisätietoja Janne Pölöseltä: janne.polonen(at)tsv.fi