Kommentera förändringsförslagen i JUFO-klasserna i Publikationsforum

Tiedotteet   7.6.2018 8.54   Päivitetty 27.9.2018 8.18

Publikationsforums sakkunnigpaneler har kommit med preliminära ändringsförslag avseende de befintliga nivåerna 2 och 3. Ändringsförslagen kan kommenteras av vetenskapssamfundet i JUFO-portalen och på Publikationsforums webbplats (i slutet av denna sida). Kommentarer som sparats senast 31.8.2018 kan beaktas i den slutliga klassificeringen. Panelerna fastställer klassificeringen i september–oktober, och den nya klassificeringen gäller 2019–2022.

Varje panel kan när det gäller nivåerna 2 och 3 ange ett begränsat antal publikationskanaler. När det gäller tidningar fastställs kvoterna för nivå 2 och 3 enligt publiceringsvolym, dvs. antalet artiklar som publiceras per år, och inte enligt antalet tidningar. Primära bedömningskriterier är publikationskanalens vetenskapliga kvalitet, påverkan och uppskattning. Vid bedömningen utnyttjas förslag av vetenskapssamfund, referensindikatorer, Norges och Danmarks klassificeringar samt information om öppen tillgänglighet. På nivå 2 och 3 fästs särskild uppmärksamhet vid olika forskningsområdens representation.

Publikationsforumet är en av det finländska vetenskapssamfundet genomförd nivåindelning av publiceringskanaler, som stöder forskningens kvalitetsbedömning. Dess verksamhet samordnas av Vetenskapliga samfundens delegation (VSD). Bedömningen sköts av 23 vetenskapsspecifika sakkunnigpaneler med över 240 medlemmar från universitet och vetenskapsinstitut. Det finns fyra nivåer (0–3), av vilka 3 är den högsta. Uppdateringen av nivå 2 och 3 sker med fyra års intervall.
 

Anvisning för kommentarer: Användare med användarnamn för JUFO-portalen

  • Logga in på https://jfp.csc.fi med universitetets/forskningsinstitutets Haka-ID eller separat användarnamn på http://jfp.csc.fi:8080/ (OBS! Problem förekommer för närvarande i skapandet av nya användarnamn)
  • Om panelen har föreslagit förändringar i kanalens nivå framgår förslaget av EHD-kolumnen. Du kan också filtrera alla kanaler i vars nivåer förändringar föreslagits: välj Flera sökvillkor > Alustava ehdotus (Preliminärt förslag) > Sök.
  • Du kan föreslå ändringar i nivåerna genom att klicka på kugghjulet framför publiceringskanalens namn > Föreslå ändring av nivån. Motiveringen kan inte vara längre än 1000 tecken.
  • Du kan också sammanställa en topp 10-lista över de viktigaste publiceringskanalerna inom ditt vetenskapsområde genom att klicka på kugghjulet framför publiceringskanalens namn > Lägg till TOP10-listan


Anvisning för kommentarer: Användare utan användarnamn för JUFO-portalen

  • OBS! Om du har universitetets/forskningsinstitutets HAKA-ID, kolla övre anvisningar (Användare med användarnamn)
  • Granska ändringsförslagen i excel-filen
  • Du kan komma med motiverade ändringsförslag angående nivåer på Publikationsforums webbplats >Välj Ändringsförslag.

Ytterligare information:
Klassificeringsgrunder och information om kvoterna för nivå 2 och 3
Jufo-handbok för paneler på engelska (Publication Forum Manual for Panels)
Publikationsforums webbplats

Preliminära förslag

Filepreliminära_förslag_11062018.xlsx