Julkaisufoorumin uusi ohjausryhmä valittu

Tiedotteet   3.12.2015 13.09   Päivitetty 9.12.2015 14.43

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) hallitus nimitti Julkaisufoorumille uuden ohjausryhmän kokouksessaan 2. joulukuuta. Uuden ohjausryhmän toimikausi alkaa ensi vuoden alussa ja kestää vuoden 2019 loppuun. Uuden ohjausryhmän kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja:
Hallituksen puheenjohtaja Keijo Hämäläinen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)

Asiantuntijajäsenet:
Akatemiaprofessori Dennis Bamford (Helsingin yliopisto / luonnontieteet, lääke- ja terveystieteet)
Ylitarkastaja Jukka Haapamäki (opetus- ja kulttuuriministeriö)
Tietojärjestelmäasiantuntija Jyrki Ilva (Kansalliskirjasto)
Professori Satu Lahti (Turun yliopisto / lääke- ja terveystieteet)
Kirjastonjohtaja Riitta Lähdemäki (Suomen yliopistokirjastojen neuvosto)
Pääjohtaja Heikki Mannila (Suomen Akatemia)
Rehtori Matti Manninen (Suomen yliopistot UNIFI ry)
Professori Kimmo Nuotio (Helsingin yliopisto / yhteiskuntatieteet)
Kehityspäällikkö Tuija Raaska (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus)
Professori Tiina Onikki-Rantajääskö (Helsingin yliopisto / humanistiset tieteet)
Professori Risto Rinne (Turun yliopisto / yhteiskuntatieteet)
Professori Olli Silvén (Oulun yliopisto / tekniikka)

Sihteeristö:
Suunnittelija Janne Pölönen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Suunnittelija Anna-Sofia Ruth (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Toiminnanjohtaja Leena Wahlfors (Suomen yliopistot Unifi ry)

Ohjausryhmän puheenjohtajana aloittaa siis TSV:n hallituksen puheenjohtaja, Helsingin yliopiston tutkimuksesta ja opetuksesta vastaava vararehtori Keijo Hämäläinen. Kansalliskirjaston, UNIFIn ja CSC:n edustuksessa ei tapahtunut muutoksia, mutta OKM:n edustajaksi tuli Jukka Haapamäki, SYN:in edustajaksi Riitta Lähdemäki ja Suomen Akatemian edustajaksi Heikki Mannila. Tieteenalojen edustajat vaihtuivat lukuun ottamatta humanistisia tieteitä edustavaa Tiina Onikki-Rantajääsköä. Uusia jäseniä ovat Dennis Bamford, Satu Lahti, Kimmo Nuotio, Risto Rinne sekä Olli Silvén. Sihteeristössä ei tapahtunut muutoksia.

Ohjausryhmän tehtävänä on päättää Julkaisufoorumi-luokituksen ylläpitoa, kehittämistä ja arviointikriteereitä koskevista linjauksista, tiedottaa taustayhteisöilleen luokituksesta sekä nimittää tieteenaloittaisten arviointipaneelien asiantuntijajäsenet edellisten paneelikokoonpanojen toimikauden päättyessä 2017.

Ohjausryhmään kuuluu 5-6 päätieteenaloja edustavaa henkilöä sekä TSV:n, OKM:n, Suomen yliopistot UNIFI ry:n, CSC:n, Suomen Akatemian, Kansalliskirjaston ja Suomen yliopistokirjastojen neuvoston edustajat. TSV:n edustaja toimii ohjausryhmän puheenjohtajana. Organisaatiot nimeävät omat edustajansa ja päätieteenalojen edustajat valitaan tieteellisiltä seuroilta saatujen ehdotusten perusteella. 

Alkusyksystä 2015 Tieteellisten seurain valtuuskunta pyysi tieteellisiltä seuroilta ja tiedeakatemioilta ehdotuksia päätieteenalojen edustajiksi ohjausryhmään. Asiasta tiedotettiin TSV:n verkkosivuilla ja jäsenkirjeessä sekä sosiaalisen median kanavissa. Ehdotuksia tuli määräajan sisällä yhteensä 64. Osa niistä kohdistui samoihin henkilöihin, joten ehdotettuja henkilöitä oli 47.

Nykyisen ohjausryhmän (2012–2015) kokoonpano löytyy täältä: http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/julkaisufoorumi/ohjausryhma