Julkaisufoorumin ohjausryhmä kaudelle 2020-2023 valittu

Tiedotteet   9.12.2019 9.07   Päivitetty 8.1.2020 8.40

Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) hallitus nimitti Julkaisufoorumille uuden ohjausryhmän kokouksessaan 9. joulukuuta. Uuden ohjausryhmän toimikausi alkaa vuoden 2020 alussa ja kestää vuoden 2023 loppuun. Uuden ohjausryhmän kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtaja:
Johtaja Ulla-Maija Forsberg (Kotimaisten kielten keskus/Tieteellisten seurain valtuuskunta)

Asiantuntijajäsenet:
Vararehtori Jaakko Aspara (Hanken/Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry)
Professori Paula Eerola (Helsingin yliopisto/ luonnontieteet)
Professori Heikki Hiilamo (Helsingin yliopisto/ yhteiskuntatieteet)
Palvelujohtaja Kristiina Hormia-Poutanen (Kansalliskirjasto)
Professori Helmi Järviluoma (Itä-Suomen yliopisto/ humanistiset tieteet)
Opetusneuvos Matti Kajaste (opetus- ja kulttuuriministeriö)
Professori Satu Lahti (Turun yliopisto/ lääke- ja terveystieteet)
Kirjaston johtaja Riitta Lähdemäki (FUN - Suomen yliopistokirjastojen verkosto)
Ylijohtaja Riitta Maijala (Suomen Akatemia)
Emeritusprofessori Risto Nieminen (Aalto-yliopisto/ tekniikka)
Kehityspäällikkö Hanna-Mari Puuska (CSC – Tieteen tietotekniikan keskus)

Sihteeristö:
Kehittämispäällikkö Eeva Nyrövaara (Suomen yliopistot UNIFI ry)
Suunnittelupäällikkö Janne Pölönen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Toiminnanjohtaja Lea Ryynänen-Karjalainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)
Suunnittelija Eeva Savolainen (Tieteellisten seurain valtuuskunta)

Ohjausryhmän puheenjohtajana aloittaa TSV:n hallituksen puheenjohtaja, Kotimaisten kielten keskuksen johtaja Ulla-Maija Forsberg. UNIFI:n, FUN:n ja CSC:n asiantuntijaedustuksessa ei tapahtunut muutoksia. Kansalliskirjaston edustajaksi valittiin Kristiina Hormia-Poutanen, OKM:n edustajaksi Matti Kajaste ja Suomen Akatemian edustajaksi Riitta Maijala. Tieteenalojen edustajista Satu Lahti jatkaa edelleen ohjausryhmässä lääke- ja terveystieteiden edustajana. Uusia jäseniä ovat Paula Eerola, Heikki Hiilamo, Helmi Järviluoma ja Risto Nieminen. Eeva Nyrövaara siirtyi sihteeristöön Leena Wahlforsin tilalle.

Ohjausryhmän tehtävänä on päättää Julkaisufoorumi-luokituksen ylläpitoa, kehittämistä ja arviointikriteereitä koskevista linjauksista, tiedottaa taustayhteisöilleen luokituksesta sekä nimittää tieteenaloittaisten arviointipaneelien asiantuntijajäsenet edellisten paneelikokoonpanojen toimikauden päättyessä 2021.

Ohjausryhmään kuuluu 5-6 päätieteenaloja edustavaa henkilöä sekä TSV:n, OKM:n, Suomen yliopistot UNIFI ry:n, CSC:n, Suomen Akatemian, Kansalliskirjaston ja Suomen yliopistokirjastojen neuvoston edustajat. Yksi tieteenalan edustaja ja samalla ohjausryhmän puheenjohtaja on TSV:n hallituksen jäsen. Organisaatiot nimeävät omat edustajansa ja päätieteenalojen edustajat valitaan tieteellisiltä seuroilta saatujen ehdotusten perusteella. 

Tieteellisten seurain valtuuskunta pyysi tieteellisiltä seuroilta ja tiedeakatemioilta ehdotuksia päätieteenalojen edustajiksi ohjausryhmään 30.9.2019 mennessä. Asiasta tiedotettiin Julkaisufoorumin verkkosivuilla, TSV:n jäsenkirjeessä sekä sosiaalisen median kanavissa. Ehdotuksia tuli määräajan sisällä yhteensä 31. Osa niistä kohdistui samoihin henkilöihin, joten ehdotettuja henkilöitä oli 24.

Nykyisen ohjausryhmän (2020–2023) kokoonpano löytyy täältä: http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/julkaisufoorumi/ohjausryhma