Janus-lehti DOAJ-rekisteriin

Tiedotteet   30.1.2020 14.14   Päivitetty 3.2.2020 9.16

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema Janus on ensimmäinen Suomalaiset tiedelehdet DOAJ-rekisteriin -projektissa DOAJ:iin hyväksytty lehti. Lisäksi useita hakemuksia on parhaillaan käsiteltävänä. Suomalaisia lehtiä on DOAJ:ssa nyt yhteensä 32.

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) ja Directory of Open Access Journals (DOAJ) järjestävät keväällä 2020 työpajoja avoimille tai avoimuutta harkitseville DOAJ-rekisteröinnistä kiinnostuneille lehdille. Kevään ensimmäinen työpaja järjestetään 24.2.2020, jolloin paikalla on kouluttaja DOAJ:sta. Muissa työpajoissa kouluttajana toimii TSV. Lisätietoa työpajoista ja ilmoittautuminen: https://bit.ly/2sWwRhU

”Kannustan lehtiä rohkeasti osallistumaan TSV:n ja DOAJ:n järjestämään koulutukseen. Lisäksi suosittelen osallistujia perehtymään jo ennen koulutustilaisuutta DOAJ-hakukriteereihin, joiden ymmärtämistä suomennetut hakemusohjeet helpottavat onneksi merkittävästi. Tällöin koulutuksesta saa kaiken hyödyn irti ja hakemuslomakkeen lähetettyä vaikka jo koulutustilaisuuden aikana,” rohkaisee Janus-lehden väistyvä toimitussihteeri Helena Hirvonen Itä-Suomen yliopistosta.

”Hakuprosessi meni sujuvasti, mutta en usko, että prosessi olisi ollut yhtä sujuva ilman koulutusta,” arvioi toimitussihteerinä vuoden 2020 alussa aloittanut Kati Kataja Lapin yliopistosta. Osallistujille toimitetun ennakkomateriaalin avulla lehden hakemusta oli mahdollista valmistella etukäteen ja tehdä muokkauksia lehden verkkosivuille. Näin varsinaisessa koulutustilaisuudessa jäi aikaa hakemuksen hankalimpien kohtien selvittämiseen ja täyttämiseen ohjatusti.

Katajan kokemuksen mukaan hakulomake oli monisyinen ja välillä oli haastavaa arvioida, mitkä kaikki kohdat ovat välttämättömiä. ”Joidenkin DOAJ-kriteerien kohdalla oli epäselvää, täyttääkö lehti ne vai ei, ja jos ei, mitä tulisi tehdä toisin. Näihin seikkoihin saimme koulutustilaisuudessa tarvittavat vastaukset”, Hirvonen lisää. Januksen kohdalla suuria korjauksia käytäntöihin tai verkkosivuihin ei tarvittu, vaan vaaditut muutokset olivat Hirvosen ja Katajan mukaan pieniä ja helposti hoidettavissa. ”Olimme päättäneet, että hakulomake täytetään ja lähetetään samalla istumalla – muuten se jää roikkumaan. Näin tehtiin ja se kantoi hedelmää,” Kataja iloitsee. 

Suomalaiset tiedelehdet DOAJ-rekisteriin on TSV:n ja DOAJ:n projekti, jonka tavoitteena on edistää Suomessa julkaistavien vertaisarvioitujen avointen lehtien rekisteröintiä DOAJ-tietokantaan. Projekti jatkuu toukokuun 2020 loppuun saakka.