Haluatko panelistiksi Julkaisufoorumiin?

Tiedotteet   4.4.2017 12.18   Päivitetty 10.8.2017 9.59

Julkaisufoorumille nimitetään loppuvuodesta 2017 uudet arviointipaneelit seuraavalle nelivuotiskaudelle eli ajalle 2018–2021.

Panelistiksi haluavat tutkijat voivat nyt ilmoittautua ehdolle rekisteröimällä käyttäjätunnuksen ja täyttämällä verkkolomakkeen https://www.tsv.fi/vanhat/julkaisufoorumi/ehdota/panelistit_2017. Ilmoittautumiset tulee tehdä viimeistään ma 31.7.2017. Lomakkeella kysytään ehdokkaan taustatietoja, esimerkiksi tutkintoa ja tieteenalaa, sekä perusteluita valinnan tueksi.

Panelisteilla tulee olla kokemusta tutkimustyöstä, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tutkimuksen arvioinnista. Valinnassa kiinnitetään huomiota eri tutkimusalojen, tutkijanuravaiheiden, organisaatioiden ja sukupuolten edustukseen paneeleissa. Paneelien jäsenet ovat asiantuntijatehtävässään tieteen- ja tutkimusalansa kansallisen tiedeyhteisön edustajia, joiden tehtävään kuuluu myös taustayhteisöjen konsultointi.

Valinnassa pyritään siihen, että noin puolet paneelien jäsenistä olisi uusia ja puolet aiemmilla kausilla paneeleissa toimineita henkilöitä. Jos henkilö on jo ollut arviointipaneelin jäsen kaksi perättäistä kautta, eli vuosina 2010–2017, hän voi jatkaa kolmannen kauden ainoastaan tullessaan valituksi puheenjohtajaksi. Kaksi kautta puheenjohtajana toimineet henkilöt eivät voi jatkaa paneeleissa enää kaudella 2018–2021.

Tieteellisten seurain valtuuskunta on pyytänyt myös yliopistoilta, valtion tutkimuslaitoksilta, tieteellisiltä seuroilta ja tiedeakatemioilta ehdotuksia paneelien jäseniksi. Pyyntökirjeet tarkempine ohjeineen on lähetetty organisaatioille suoraan sähköpostilla. Nämä ehdotukset huomioidaan panelistien valinnassa, mutta tutkija voi asettua ehdolle, vaikkei hänellä olisikaan organisaation suositusta. Jokaisen ehdokkaan on täytettävä ilmoittautumislomake myös itse, vaikka jokin organisaatio olisi esittänyt häntä ehdolle.

Valinnoista ilmoitetaan ehdokkaiksi asettuneille syksyllä 2017.

 

Paneelityöskentely

Uusien paneelikokoonpanojen työskentely alkaa alkuvuodesta 2018 järjestäytymiskokouksella. Vuoden aikana suoritetaan järjestyksessään toinen kaikkien Julkaisufoorumissa arvioitujen julkaisukanavien päivitysarviointi eli tasoluokkien uudelleenarviointi. Päivitysarviointi toteutetaan neljän vuoden välein. Kunkin paneelikokoonpanon toimikauden aikana toteutetaan siis vain yksi päivitysarviointi.

Vuosina 2019–2021 paneelien tehtävänä on täydennysarviointi. Täydennysarviointi on jatkuvasti käynnissä, ja sen tarkoituksena on käsitellä uudet, aiemmin arvioimattomat julkaisukanavat. Uusia julkaisukanavia tulee sekä tiedeyhteisön lähettämien ehdotusten että tutkimusorganisaatioiden julkaisutiedonkeruun kautta.

Paneelien kokoukset järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä. Matkakuluista vastaavat panelistien taustaorganisaatiot. Kokouksia järjestetään pääasiassa toimikauden ensimmäisenä vuotena, myöhemmin työskentely hoituu verkossa JUFO-portaalin ja sähköpostin avulla. Työskentely on määräaikoihin sidottua, joten panelistiksi haluavien kannattaa varautua käyttämään aikaa arviointityöhön. Erityisesti puheenjohtajalta ja varapuheenjohtajalta edellytetään mahdollisuutta sitoutua aikatauluihin.

 

Julkaisufoorumi

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva järjestelmä, joka perustuu asiantuntijapaneelien suorittamaan, kaikki tieteenalat kattavaan tieteellisten julkaisukanavien tasoluokitukseen. Julkaisufoorumi toimii Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteydessä. Luokituksen tarkoitus on kannustaa tutkijoita julkaisemaan parhaat tutkimuksensa alansa johtavissa kotimaisissa ja ulkomaisissa julkaisukanavissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on käyttänyt Julkaisufoorumi-luokitusta yliopistojen tieteellisten julkaisujen laadun indikaattorina yliopistojen rahoitusmallissa vuodesta 2015 lähtien.

Julkaisukanavien tasoluokituksista päättävät 23 tieteenalakohtaisen arviointipaneelin asiantuntijajäsenet. Paneelien asettamisesta ja arviointityön valvonnasta vastaa ohjausryhmä, jossa on TSV:n, OKM:n, Suomen yliopistot UNIFIn, Suomen Akatemian, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston, Kansalliskirjaston, CSC - Tieteen tietotekniikan keskuksen ja eri päätieteenalojen edustajia. Ohjausryhmän ja paneelien työskentelyä valmistelevat ja koordinoivat Julkaisufoorumin suunnittelijat.
 

Lisätietoja:
Janne Pölönen
suunnittelija
janne.polonen(at)tsv.fi
puh. +358 (0)44 346 9491