Ei-tieteellisten julkaisukanavien metatietoja julkaisutiedonkeruun avuksi

Tiedotteet   14.9.2017 13.55   Päivitetty 24.10.2017 10.18

Korkeakoulut raportoivat vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle tiedot henkilöstönsä julkaisutoiminnasta. Tieteellisten, ammatillisten ja yleistajuisten julkaisujen perusteella jaetaan yhteensä 13 prosenttia yliopistojen perusrahoituksesta. Julkaisufoorumi-luokitusta käytetään rahoitusmallissa tieteellisten julkaisujen laatuindikaattorina. Tätä tarkoitusta varten on koottu kattava tietokanta kotimaisista ja ulkomaisista tieteellisistä julkaisusarjoista, kirjakustantajista ja konferensseista.

Julkaisufoorumin julkaisukanavatietokannan yhteyteen on nyt lisätty myös ammatillisten ja yleistajuisten julkaisukanavien metatietoja. Tällä hetkellä tietueita on runsas 14 000, ja ne ovat saatavissa CSC:n ylläpitämän julkisen REST-rajapinnan kautta ja integroitavissa osaksi korkeakoulujen omia tietojärjestelmiä. Nämä julkaisukanavat eivät ole osa Julkaisufoorumi-luokitusta, joten ne eivät näy Julkaisufoorumin julkaisukanavahaussa.

 

Mitä uusi tietokantataulu sisältää?

Ammatillisten ja yleistajuisten julkaisukanavien listalle on kerätty kaikkien sellaisten Suomessa julkaistavien, ISSN-tunnuksellisten sarjajulkaisujen tiedot, jotka eivät sisälly Julkaisufoorumin tieteellisten julkaisukanavien listaan. Lisäksi tauluun on lisätty tietueet sellaisista ulkomaisista sarjajulkaisuista, joissa on raportoitu ilmestyneen B-, D- tai E-tyyppeihin kuuluvia julkaisuja eli vertaisarvioimattomia tieteellisiä kirjoituksia, ammattiyhteisölle suunnattuja julkaisuja tai suurelle yleisölle suunnattuja julkaisuja. Julkaisufoorumin listalta on myös siirretty tähän tauluun joitakin sellaisia julkaisukanavia, jotka ovat selvästi ammatillisia (ammattilehdet, raportit ja selvitykset) tai yleistajuisia (tutkimustuloksia popularisoivat, suurelle yleisölle suunnatut lehdet). Kannattaa kuitenkin huomioida, että Julkaisufoorumi-luokituksen 0-kategoriassa voi edelleen olla joitakin ammatillisia tai yleistajuisia julkaisukanavia.

Ammatillisten ja yleistajuisten julkaisukanavien tietueet sisältävät seuraavat tiedot:

  • julkaisukanavan yksilöivä tunniste (channel ID)
  • ISSN-tunnukset
  • nimi
  • julkaisumaa
  • julkaisukanavan tyyppi
  • osassa tietueista merkintä, onko julkaisukanava suunnattu ammatilliselle yleisölle (professional) vai suurelle yleisölle (general).

Tietokantataulu on identtinen tieteellisten julkaisukanavien taulun kanssa, joten REST-rajapinnasta haettaessa haut palauttavat myös runsaasti tyhjiä kenttiä.

 

Miten tieteelliset julkaisukanavat erottaa ei-tieteellisistä?

Tieteellisillä Julkaisufoorumi-luokitukseen sisältyvillä julkaisukanavilla on aina JUFO-ID -tunniste, joka on viisimerkkinen sarjajulkaisuilla ja nelimerkkinen kirjakustantajilla. Ammatillisilla ja yleistajuisilla julkaisukanavilla ei ole JUFO-ID:ltä, vaan niillä on kahdeksanmerkkinen Channel-ID. (Tästä poikkeuksen muodostavat Julkaisufoorumin listalta siirretyt julkaisukanavat, joiden Channel-ID:ksi jää niiden entinen JUFO-ID.) Lisäksi molemmissa tietokantatauluissa on kenttä nimeltä ”Source”. JUFO-luokitukseen kuuluvilla kanavilla kentässä on merkintä ”JUFO Publications” ja ammatillisilla sekä yleistajuisilla kanavilla kentässä lukee "Professional-and-general".

VIRTA-julkaisutietopalvelussa ei yhdistetä julkaisutyyppeihin A (vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit) tai C (tieteelliset kirjat) sisältyviä julkaisuja ammatillisten ja yleistajuisten julkaisukanavien taulusta löytyvään tietueeseen, vaikka ISSN-tunnus täsmäisikin. Tällä varmistetaan, ettei tieteellinen julkaisukanava jää vahingossa arvioimatta.

 

Miten sisältöä voidaan kehittää?

Ammatillisten ja yleistajuisten julkaisukanavien taulua on myöhemmin mahdollista täydentää esimerkiksi yhteistyönä luoduilla kirjakustantajien ja konferenssien nimilistoilla. ISSN-keskuksen tietojen avulla pystytään päivittämään ja täydentämään sarjajulkaisujen tietoja. Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat halutessaan sopia listan kehittämisestä sekä siihen tehtävistä päivityksistä CSC:n kanssa. Julkaisufoorumin henkilökunta ei päivitä eikä korjaa ammatillisten ja yleistajuisten kanavien tietoja.

 

Lisätietoja: