Ajankohtaista arvioinnista

Tiedotteet   22.3.2016 14.21   Päivitetty 4.5.2016 10.37

Julkaisufoorumin arviointikäytännöt ovat muuttuneet. Tämän vuoden alussa Julkaisufoorumissa luovuttiin erillisistä täydennysarviointijaksoista, joita oli aikaisemmin neljä kertaa vuodessa. Nyt täydennysarviointi on jatkuvasti käynnissä: paneelit voivat hyväksyä uusia julkaisukanavia perustasolle eli tasolle 1 sitä mukaa, kun ne tulevat Julkaisufoorumin suunnittelijoiden kautta paneelien käsiteltäviksi. Kuten ennenkin, täydennysarvioinnissa käsiteltävät julkaisukanavat tulevat kahdesta eri lähteestä: tutkimusorganisaatioiden julkaisutiedonkeruun kautta sekä Julkaisufoorumin verkkosivuilla olevalta lomakkeelta, jolla kuka tahansa voi ehdottaa uusia julkaisukanavia arvioitavaksi. Paneeleilla on kaksi kuukautta aikaa arvioida kukin julkaisukanava. Lisäksi julkaisukanavien metatietojen tarkistamiseen täytyy varata aikaa, joten kaiken kaikkiaan aikaa ehdotuksen tekemisestä tasoluokan vahvistamiseen kuluu noin kahdesta neljään kuukautta. Ehdotukset käsitellään siinä järjestyksessä, kun ne saapuvat.

Muutoksen myötä täydennysarviointi ei valmistu enää yhtä aikaa kaikkien julkaisukanavien osalta, vaan määräaika on julkaisukanavakohtainen. Ei siis ole etukäteen tiedossa tarkkaa päivämäärää, milloin minkäkin julkaisukanavan tasoluokka on vahvistettu. Arviointiprosessin etenemistä voi kuitenkin jatkossa seurata helpommin kuin tähän asti on ollut mahdollista:

  • JUFOn julkaisukanavahaku ja muutosehdotukset tullaan siirtämään samaan verkkoportaalin, joka tällä hetkellä on ainoastaan panelistien käytössä. Kun uusi hakusivu tulee käyttöön, julkaisukanavan tiedoissa näkyy, onko se parhaillaan arvioitavana, ja mikä on arvioinnin takarajaksi asetettu päivämäärä (ks. kuva alla).
  • Lisäksi uusi järjestelmä tulee mahdollistamaan automaattisten vastausviestien lähettämisen ehdotusten tekijöille arviointiprosessin eri vaiheissa: 1) silloin kun ehdotus on hyväksytty käsiteltäväksi tai hylätty 2) silloin kun julkaisukanavan tasoluokka on vahvistettu.
  • Tavoitteena on saada järjestelmäuudistus toteutettua vuoden 2016 aikana.

Päivitysarviointi pysyy ennallaan eli tasoihin 2 ja 3 tehdään muutoksia vain neljän vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2019 (arviointi toteutetaan edellisenä vuonna eli 2018). Lisätietoja: http://www.julkaisufoorumi.fi/fi/arvioinnit

 

Tutkimusorganisaatioiden julkaisutietojen käsittely

Tällä hetkellä paneelien käsiteltävänä on noin 200 julkaisukanavaa, joiden määräaika asettuu välille 24.3.–13.5.2016. Lisäksi korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat maaliskuun puolivälissä raportoineet opetus- ja kulttuuriministeriölle vuoden 2015 julkaisutietojaan, ja tästä datasta tunnistetut, aiemmin arvioimattomat julkaisukanavat tulevat Julkaisufoorumin paneelien käsiteltäväksi huhtikuussa. Näiden julkaisukanavien arviointi valmistuu juhannukseen mennessä. Alla CSC:n laatima kuva tiedonkeruun prosessista ja tietojen siirrosta tutkimusorganisaatioiden, OKM:n, CSC:n, Julkaisufoorumin ja Kansalliskirjaston välillä.