Ohjausryhmän kokouspöytäkirja 27.8.2018

Pöytäkirjat   27.9.2018 8.28

Ohjausryhmässä keskusteltiin paneelien alustavasta tasoluokkaehdotuksesta, paneelikokouksissa esiin nousseista asioista kuten julkaisuvolyymin jakamisesta paneelien välillä, kiintiöistä ja kirjakustantajista sekä Julkaisufoorumin toimintasuunnitelmasta.

PDF iconLinkki pöytäkirjaan