Julkaisufoorumin ohjausryhmän kokouspöytäkirja 17.11.2015

Pöytäkirjat   3.12.2015 12.40   Päivitetty 3.12.2015 12.41

Kokouksessa käsitellyt asiat pähkinänkuoressa:

  • Paneelien 6, 8, 11, 21 ja 22 kokoonpanoissa on tapahtunut muutoksia.
  • Julkaisufoorumin verkkopalveluiden kehittäminen, samoin kuin yhteistyö pohjoismaisten kumppaneiden kanssa jatkuu.
  • Paneelien on toteutettava mahdolliset korjaukset tasoluokkiin 2 ja 3 aiemmin sovittujen volyymipohjaisten kiintiöiden puitteissa eli ylimääräistä joustovaraa korjausten tekemiseen ei ole.
  • Yliopistojen rahoitusmalliin on suunnitteilla joitakin muutoksia julkaisujen osalta. Suurin muutos on tasoluokkien 2 ja 3 painokerrointen muuttaminen siten, että tasoluokan 3 julkaisukanavassa ilmestyneistä julkaisuista saisi jatkossa enemmän pisteitä kuin tasoluokan 2 foorumeilla ilmestyneistä julkaisuista.
  • Julkaisufoorumin päivitysarviointia koskeva raportti julkaistaan vuodenvaihteessa englannin- ja suomenkielisenä verkkojulkaisuna.
  • Syksyllä TSV ja UNIFI ry järjestivät yliopistoille kyselyn, jonka tarkoitus oli kartoittaa Julkaisufoorumi-luokituksen käyttöä tiedekuntien, laitosten ja yksittäisten tutkijoiden tieteellisen julkaisutoiminnan ohjauksessa ja arvioinnissa. Kyselyyn tuli 97 kokonaista vastausta ja 42 osittaista vastausta. Tuloksista raportoidaan ensi vuoden puolella.
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut ”Tutkimuksen monitieteisyys ja laatu” -bibliometriikkahankkeen, jossa on selvitetty tutkimuksen monitieteisyyden yhteyttä tutkimuksen laatuun. Tulosten perusteella Julkaisufoorumi-luokitus ei merkittävästi suosi tai syrji sen paremmin monitieteistä kuin yksitieteistäkään tutkimusta.
  • Media & Viestintä -lehteen on tulossa katsaus, joka käsittelee Julkaisufoorumi-luokituksen vaikutuksia suomenkieliseen julkaisutoimintaan.
  • Julkaisukentällä tapahtuvien muutosten takia Julkaisufoorumissa pitää olla mahdollisuus tehdä korjauksia tasoluokituksiin (käsittelyssä Lingua-lehden tapaus).

 

PDF iconPöytäkirja 17.11.2015

PDF iconPöytäkirjan liite