Arkisto

Kuukauden JUFO-paneeli: Teknillinen kemia, materiaalitekniikka ja ympäristötekniikka

”Avoin julkaiseminen lisää julkaisujen tavoitettavuutta ja helppokäyttöisyyttä. Toisaalta se lisää tiedon käyttäjän haasteita julkaistun tiedon oikeellisuuden ja tason arvioinnissa. Tässä JUFO-luokittelu ja luokittelun ajantasaisuus ovat tärkeitä apuvälineitä”, arvioi Julkaisufoorumin paneelin 10 puheenjohtaja ja Aalto-yliopiston materiaalitieteen professori Simo-Pekka Hannula.

Myös tasoluokan 0 kanavissa voidaan julkaista luotettavaa tutkimustietoa

Suomen Kuvalehden artikkelissa (”Nolla-tasoa”, SK19, 8.5.2020) annetaan harhaanjohtavasti ymmärtää, että tasoluokkaan 0 sijoittuvissa lehdissä ja kirjakustantajilla julkaistut artikkelit ja kirjat eivät ole ”tiedettä”. Virheellisesti artikkeli antaa myös ymmärtää, että JUFO-luokitus toimisi suoraan tiedejulkaisukanavien tai niissä julkaistujen tutkimusten luotettavuuden mittarina.

Kuukauden JUFO-paneeli: Terveystieteet ja muut lääketieteet

”Tutkijakentän osallistaminen hälventää Julkaisufoorumin arviointiprosessiin kohdistuvaa epäluuloa,” arvioi Julkaisufoorumin terveystieteiden paneelin puheenjohtaja, professori Raija Korpelainen Oulun yliopistosta. ”Puheenjohtajana toivoisin, että panelistit keräisivät aktiivisesti palautetta ja kommentteja arvioinnin tueksi oman alansa tutkijoilta.”

Kuukauden JUFO-paneeli: Lääketieteen tekniikka, bioteknologia ja peruslääketieteet

”Haluan korostaa ja muistuttaa kaikkia siitä, että JUFO-luokitusta ei tule käyttää yksittäisen tutkijan arviointiin,” sanoo Julkaisufoorumin paneelin 11 puheenjohtaja, Oulun yliopiston professori Peppi Karppinen. Paneelin jäsen, professori Petro Julkunen Itä-Suomen yliopistosta on samoilla linjoilla. ”JUFO-luokittelu ei ole täydellinen rahoituksen kohdistamisessa ja sitä sovelletaan väärin yksittäisten tutkijoiden vertailuun. Kehittämiseen tarvitaan eri tieteenalojen tutkijoiden yhteistyötä ja ponnistuksia.”

Janus-lehti DOAJ-rekisteriin

Sosiaalipoliittisen yhdistyksen ja Sosiaalityön tutkimuksen seuran julkaisema Janus on ensimmäinen Suomalaiset tiedelehdet DOAJ-rekisteriin -projektissa DOAJ:iin hyväksytty lehti. Lisäksi useita hakemuksia on parhaillaan käsiteltävänä. Suomalaisia lehtiä on DOAJ:ssa nyt yhteensä 32.

Pages