Ehdokkaita Julkaisufoorumin ohjausryhmään

Tiedotteet   18.6.2019 13.14   Päivitetty 20.6.2019 7.36

Tieteellisten seurain valtuuskunta (TSV) pyytää tieteellisiä seuroja ja tiedeakatemioita ehdottamaan henkilöitä päätieteenalaedustajiksi Julkaisufoorumin ohjausryhmään kaudelle 2020-2023. Ohjausryhmässä on 56 eri päätieteenalojen asiantuntijaa sekä lisäksi TSV:n, Suomen yliopistot Unifi ry:n, Suomen Akatemian, Suomen yliopistokirjastojen neuvoston, Kansalliskirjaston, CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustus. Muille ohjausryhmän organisaatioille lähetetään ehdotuspyyntö kesän jälkeen. Valtuuskunnan hallitus nimittää seuraavan ohjausryhmän joulukuun 2019 kokouksessa ja ohjausryhmän jäsenet aloittavat työnsä vuonna 2020.

Ohjausryhmän tehtävänä on päättää Julkaisufoorumi-luokituksen ylläpitoa ja kehittämistä koskevista linjauksista, tiedottaa taustayhteisöilleen luokituksesta sekä valita tieteenaloittaisten arviointipaneelien asiantuntijajäsenet edellisten paneelikokoonpanojen toimikauden päättyessä vuonna 2021. Seuraava kaikkien julkaisukanavien tasoluokitusten päivitysarviointi toteutetaan vuonna 2022. Ohjausryhmän kokoukset järjestetään Tieteiden talolla Helsingissä. Ohjausryhmän jäsenten taustaorganisaatiot vastaavat matkakuluista. Ehdottavan tahon vastuulla on varmistaa henkilön suostumus ohjausryhmän työhön.

Tieteellisten seurojen ja tiedeakatemioiden ehdotukset tulee tehdä maanantaihin 30.9.2019 mennessä sähköisellä lomakkeella osoitteessa
https://www.tsv.fi/vanhat/julkaisufoorumi/ehdota/ohjausryhma2019/

Ehdotettavilta henkilöiltä toivotaan laajaa kokemusta tutkimustyöstä, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tutkimuksen arvioinnista. Ohjausryhmän jäseniksi pyydetään ehdottamaan sekä naisia että miehiä. Jokaisen ehdotettavan henkilön osalta tulee ilmoittaa etunimi, sukunimi, oppiarvo, tehtävä, organisaatio, sähköpostiosoite, sekä tieteenala, jonka asiantuntijaksi häntä esitetään. Ehdotuksia voi tehdä yhdelle tai useammalle tieteenalalle.

Julkaisufoorumi on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukeva järjestelmä, joka perustuu asiantuntijapaneelien suorittamaan kaikki tieteenalat kattavaan tieteellisten lehtien, julkaisusarjojen ja kirjakustantajien tasoluokitukseen. Tavoite on edistää suomalaisen tutkimuksen laatua suuntaamalla tiedeyhteisön ja tutkimusorganisaatioiden julkaisutoimintaa korkeatasoisille foorumeille. Opetus- ja kulttuuriministeriö käyttää Julkaisufoorumi-luokitusta yliopistojen tieteellisten julkaisujen laadun indikaattorina yliopistojen rahoitusmallissa vuodesta 2015 lähtien. Julkaisufoorumi-luokituksen tuottamisesta vastaa Tieteellisten seurain valtuuskunta.

Lisätietoa: julkaisufoorumi(at)tsv.fi