Lukuvinkkejä

Yleistä   3.2.2016 11.12   Päivitetty 10.2.2016 11.42

Alle on listattu viime vuonna ilmestyneitä, Julkaisufoorumia ja yliopistojen rahoitusmallia käsitteleviä artikkeleita. Kiinnostavaa luettavaa ovat myös ulkomaisia vertailukohteita, lähinnä norjalaista luokitusjärjestelmää, käsittelevät tutkimusartikkelit.

Kotimaisia artikkeleita:

 • Janne Pölönen: ”Suomenkieliset kanavat ja julkaisut Julkaisufoorumissa”, Media & Viestintä 4 (2015) 261–276.
 • Heikki Hellman: ”Kohti parempia foorumeita - Julkaisufoorumi ja viestinnän tutkimuksen kotimainen julkaisutoiminta 2011–2014”, Media & viestintä 4 (2015).
 • Janne Pölönen & Otto Auranen: ”Ohjaako rahoitusmalli laadun sijasta määrän tuottamiseen?”, Suomen Akatemian Blogit 23.4.2015.
 • Anna Sivula, Jaakko Suominen & Markku Reunanen: ”’A1 alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä’. Uusien julkaisukäytänteiden omaksuminen ihmistieteissä 2000-luvulla”, Kasvatus & Aika 3 (2015).
 • Olli Poropudas & Janne Pölönen: ”Kohti tieteenalojen tasa-arvoa”, Tieteessä tapahtuu 2 (2015) 20–24.
 • Anna-Sofia Ruth & Janne Pölönen: "Julkaisuindikaattorit eivät sovellu yksittäisen tutkijan arviointiin", Acatiimi 4 (2015) 8.
 • Anna-Sofia Ruth: ”Julkaisufoorumin tietokantasisällöt laajempaan käyttöön”, Tietolinja 2 (2015).
 • Janne Pölönen & Anna-Sofia Ruth: ”Julkaisufoorumin tasovaatimuksia on kiristetty”, Tieteessä tapahtuu 1 (2015) 49–51.
 • Janne Pölönen & Anna-Sofia Ruth: ”Julkaisufoorumin 2014 päivitysarvioinnin loppuraportti”, Tieteellisten seurain valtuuskunnan verkkojulkaisuja 3/2015.
 • Olli Poropudas, Jukka Haapamäki, Anu Nuutinen, Olli Eskola, Yrjö Leino, Hanna-Mari Puuska, Janne Pölönen: ”Suomalaisen yliopistotutkimuksen tuottavuus ja vaikuttavuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön profiiliryhmän raportti”, Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015: 5.

 

Tutkimusta ulkomaisista vertailukohteista:

 • Aagaard, Kaare: "How incentives trickle down: Local use of a national bibliometric indicator system", Science and Public Policy (2015) 42 (5): 725-737.
 • Bloch, Carter & Schneider, Jesper W.: "Performance-based funding models and researcher behavior: An analysis of the influence of the Norwegian Publication Indicator at the individual level", Research Evaluation (2016). (First published online: January 14, 2016.)
 • Schneider, Jesper W. & Aagaard, Kaare & Bloch, Carter W.: "What happens when national research funding is linked to differentiated publication counts? A comparison of the Australian and Norwegian publication-based funding models", Research Evaluation (2015). (First published online: December 8, 2015.)
 • Aagaard, Kaare & Bloch, Carter & Schneider, Jesper W.: "Impacts of performance-based research funding systems: The case of the Norwegian Publication Indicator", Research Evaluation (2015) 24 (2): 106-117.
 • Elea Giménez-Toledo, Jorge Mañana-Rodríguez, Tim Engels, Peter Ingwersen, Janne Pölönen, Gunnar Sivertsen, Frederik Verleysen ja Alesia Zuccala: “The Evaluation of Scholarly Books as a Research Output. Current Developments in Europe”, teoksessa Salah, A.A., Y. Tonta, A.A. Akdag Salah, C. Sugimoto, U. Al (toim.), Proceedings of ISSI 2015 Istanbul: 15th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, Istanbul, Turkey, 29 June to 3 July, 2015, Bogaziçi University Printhouse.