Paneler

Panelernas främsta uppgift är att bedöma och klassificera de vetenskapliga publiceringskanalerna inom de discipliner som de företräder. Bedömningen utförs i en webbportal avsedd för panelmedlemmarna. Panelerna samlas endast vid behov, det vill säga huvudsakligen i samband med introduktion i arbetet och uppdateringsbedömningen. Vid behov ordnas även gemensamma möten för panelernas ordförande.

För tillsättandet av panelerna och övervakning av bedömningsarbetet svarar Publikationsforumets ledningsgrupp. Till panelerna väljs personer som har erfarenhet av forskningsarbete, vetenskaplig publikationsverksamhet och bedömning av forskning. I valet av panelmedlemmarna strävar ledningsgruppen efter att säkra att panelernas sakkunskap täcker de forskningsområden som de ansvarar för. Dessutom fästs uppmärksamhet vid olika organisationers och könens representation i panelerna. Panelernas medlemmar fungerar som representanter för det egna vetenskaps- och forskningsområdets nationella samfund, och till deras uppgifter hör även de bakomliggande samfundens konsultering.

Nuvarande panelsammansättningar svarar för publiceringskanalernas bedömning perioden 2014–2017. Till följande mandatperiod 2018–2021 väljs nya panelmedlemmar på hösten 2017, se meddelande (på finska).

 

Bedömningspanelerna 2014–2017

Ordförande: Professor Pekka Koskela, Jyväskylä universitet
Professor Camilla Hollanti, Aalto-universitetet
Professor Maarit Järvenpää, Uleåborgs universitet
Professor Juhani Karhumäki, Åbo universitet
Professor Pekka Neittaanmäki, Jyväskylä universitet
Professor Ahti Salo, Aalto-universitetet
Biträdande professor Jarno Vanhatalo, Helsingfors universitet
Professor Patric Östergård, Aalto-universitetet

Ordförande: Professor Esko Ukkonen, Helsingfors universitet
Universitetslektor Jaana Kekäläinen, Tammerfors universitet
Professor Tommi Mikkonen, Helsingfors universitet
Professor Kaisa Nyberg, Aalto-universitetet
Universitetslektor Matti Nykänen, Östra Finlands universitet
Professor Samuli Pekkola, Tammerfors tekniska universitet
Professor Matti Pietikäinen, Uleåborgs universitet
Professor Matti Rossi, Aalto-universitetet
Professor Mikko Siponen, Jyväskylä universitet

Ordförande: Professor Paula Eerola, Helsingfors universitet
Professor Marko Huttula, Uleåborgs universitet
Professor Ari Jokinen, Jyväskylä universitet
Professor Martti Kauranen, Tammerfors tekniska universitet
Professor Hannu Koskinen, Helsingfors universitet
Professor Harri Lipsanen, Aalto-universitetet
Professor Petriina Paturi, Åbo universitet
Professor Tuija Pulkkinen, Aalto-universitetet
Professor Ilpo Vattulainen, Tammerfors tekniska universitet

Ordförande: Akademiprofessor Maarit Karppinen, Aalto-universitetet
Professor Ari Koskinen, Aalto-universitetet
Professor Tapio Kotiaho, Helsingfors universitet
Professor Helge Lemmetyinen, Tammerfors tekniska universitet
Professor Harri Lönnberg, Åbo universitet
Docent Anna Sundberg, Åbo Akademi University
Professor Heikki Tenhu, Helsingfors universitet

Ordförande: Forskningsledare Annakaisa Korja, Helsingfors universitet
Biträdande professor Miikka Dal Maso, Tammerfors tekniska universitet
Professor Maija-Riitta Hirvonen, Östra Finlands universitet
Docent Timo Huttula, Finlands miljöcentral SYKE
Professor Veli-Matti Kerminen, Helsingfors universitet
Professor Matti Kummu, Aalto-universitetet
Professor Jukka Käyhkö, Åbo universitet
Professor Tiina Sarjakoski, Geodatacentralen FGI

Ekologi, evolutionsbiologi, växtbiologi, etologi och djurbiologi

Ordförande: Professor Hannu Pöysä, Naturresursinstitutet
Docent Petri Ekholm, Finlands miljöcentral SYKE
Professor Riitta Julkunen-Tiitto, Östra Finlands universitet
Universitetslektor Toni Laaksonen, Åbo universitet
Professor Kai Lindström, Åbo Akademi University
Professor Jyrki Muona, Helsingfors universitet
 

Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, genetik, utvecklingsbiologi, miljöbioteknologi, industriell bioteknologi

Ordförande: Professor Irma Thesleff, Helsingfors universitet
Forskningsledare Sinikka Eskelinen, Uleåborgs universitet
Professor Heikki Hyöty, Tammerfors universitet
Professor Miia Lindström, Helsingfors universitet
Professor Jorma Palvimo, Östra Finlands universitet
Professor Jukka Rintala, Tammerfors tekniska universitet
Professor Jukka Seppälä, Aalto-universitetet
Professor Lea Sistonen, Åbo Bioteknikcentrum
Professor Jorma Toppari, Åbo universitet
Professor Robert Winqvist, Uleåborgs universitet

Ordförande: Professor Aki Mikkola, Villmanstrands tekniska universitet
Professor Reijo Karvinen, Tammerfors tekniska universitet
Professor Juhani Hyvärinen, Villmanstrands tekniska universitet
Professor Kalle Kähkönen, Tammerfors tekniska universitet
Professor Esko Niemi, Aalto-universitetet
Professor Jari Puttonen, Aalto-universitetet
Professor Jani Romanoff, Aalto-universitetet

Ordförande: Professor Visa Koivunen, Aalto-universitetet
Docent Marian Codreanu, Uleåborgs universitet
Professor Jarmo Partanen, Villmanstrands tekniska universitet
Professor Seppo Pohjolainen, Tammerfors tekniska universitet
Professor Tapani Ristaniemi, Jyväskylä universitet
Professor Ari Sihvola, Aalto-universitetet

Ordförande: Professor Outi Krause, Aalto-universitetet
Professor Ville Alopaeus, Aalto-universitetet
Docent Juha Hagberg, Uleåborgs universitet
Professor Simo-Pekka Hannula, Aalto-universitetet
Universitetsforskare Johanna Lahti, Tammerfors tekniska universitet
Professor Mika Sillanpää, Villmanstrands tekniska universitet
Professor Herbert Sixta, Aalto-universitetet
Docent Juha Toivonen, Tammerfors tekniska universitet

Ordförande: Professor Heikki Vuorela, Helsingfors universitet
Professor Leif Andersson, Helsingfors universitet
Professor Kalervo Hiltunen, Uleåborgs universitet
Professor Paavo Honkakoski, Östra Finlands universitet
Professor Peppi Karppinen, Uleåborgs universitet
Professor Anna-Elina Lehesjoki, Helsingfors universitet
Docent Sanna Lehtonen, Helsingfors universitet
Professor Eeva Moilanen, Tammerfors universitet
Professor Mervi Paulasto-Kröckel, Aalto-universitetet
Professor Heikki Tanila, Östra Finlands universitet
Professor Pekka Vallittu, Åbo universitet
Universitetslektor Erik Wallén, Helsingfors universitet

Inre medicin, cancersjukdomar, dermatologi, geriatri

Ordförande: Professor Pirjo Nuutila, Åbo universitet
Professor Katri Kaukinen, Tammerfors universitet
Professor Tarja Laitinen, Åbo universitet
Professor Pertti Neuvonen, Helsingfors universitet
Professor Jussi Pihlajamäki, Östra Finlands universitet
Professor Seppo Pyrhönen, Åbo universitet
Professor Annamari Ranki, Helsingfors universitet
Docent Antti Saraste, Åbo universitet

Kvinno- och barnsjukdomar, neurologi och psykiatri, öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar, kirurgi, anestesiologi, intensivvård, radiologi, odontologi

Ordförande: Professor Jukka Meurman, Helsingfors universitet
Professor Reidar Grenman, Åbo universitet
Professor Jaakko Hartiala, Åbo universitet
Professor Kai Kaarniranta, Östra Finlands universitet
Professor Heikki Kröger, Östra Finlands universitet
Professor Johanna Mäenpää, Tammerfors universitet
Professor Klaus Olkkola, Helsingfors universitet
Professor Pauli Puolakkainen, Helsingfors universitet

Ordförande: Forskningsledare Kristiina Manderbacka, Institutet för hälsa och välfärd THL
Docent Maijaliisa Erkkola, Helsingfors universitet
Professor Mikko Härmä, Arbetshälsoinstitutet
Professor Raija Korpelainen, Uleåborgs universitet
Professor Helena Leino-Kilpi, Åbo universitet
Professor Eija Paavilainen, Tammerfors universitet
Professor Ossi Rahkonen, Helsingfors universitet
Professor Katri Vehviläinen-Julkunen, Östra Finlands universitet

Ordförande: Professor Annika Kangas, Naturresursinstitutet
Professor Laura Alakukku, Helsingfors universitet
Professor Marina Heinonen, Helsingfors universitet
Professor Pirjo Mäkelä, Helsingfors universitet
Professor Sinikka Pelkonen, Livsmedelssäkerhetsverket Evira
Professor Heli Peltola, Östra Finlands universitet
Docent Martti Rask, Naturresursinstitutet
Professor Jarmo Valaja, Helsingfors universitet
Professor Johanna Vilkki, Naturresursinstitutet

Ordförande: Professor Hannu Vartiainen, Helsingfors universitet
Professor Jan Holmström, Aalto-universitetet
Professor Markku Kaustia, Aalto-universitetet
Professor Kaisa Kotakorpi, Åbo universitet
Professor Jaakko Kujala, Uleåborgs universitet
Professor Erkki K. Laitinen, Vasa universitet
Professor Kari Lukka, Åbo universitet
Professor Susan Meriläinen, Lapplands universitet
Professor Jari Ojala, Jyväskylä universitet
Professor Kaisu Puumalainen, Villmanstrands tekniska universitet
Professor Tore Strandvik, Svenska handelshögskolan
Professor Jyrki Wallenius, Aalto-universitetet

Ordförande: Professor Pekka Isotalus, Tammerfors universitet
Professor Pertti Alasuutari, Tammerfors universitet
Professor Ilkka Arminen, Helsingfors universitet
Professor Esa Hämäläinen, Åbo universitet
Professor Päivi Honkatukia, Tammerfors universitet
Professor Seppo Junnila, Aalto-universitetet
Professor Olli Kangas, Folkpensionsanstalten FPA
Professor Markku Kivinen, Helsingfors universitet
Professor Terttu Kortelainen, Uleåborgs universitet
Professor Anssi Paasi, Uleåborgs universitet
Professor Sari Pietikäinen, Jyväskylä universitet

Ordförande: Professor Jarkko Hautamäki, Helsingfors universitet
Professor Kimmo Alho, Helsingfors universitet
Professor Anneli Eteläpelto, Jyväskylä universitet
Professor Kristiina Kumpulainen, Helsingfors universitet
Professor Sari Lindblom-Ylänne, Helsingfors universitet
Forskningskoordinator Satu Perälä-Littunen, Jyväskylä universitet
Professor Eero Ropo, Tammerfors universitet
Professor Heikki Silvennoinen, Åbo universitet
Professor Veikko Surakka, Tammerfors universitet

Ordförande: Professor Pia Letto-Vanamo, Helsingfors universitet
Professor Dan Frände, Helsingfors universitet
Docent Anna-Liisa Heusala, Helsingfors universitet
Professor Jaakko Husa, Lapplands universitet
Universitetslektor Petri Koikkalainen, Lapplands universitet
Universitetslektor Riikka Kuusisto, Helsingfors universitet
Professor Vuokko Niiranen, Östra Finlands universitet
Professor Mika Ojakangas, Jyväskylä universitet
Professor Jukka Snell, Åbo universitet
Professor Jari Vuori, Östra Finlands universitet

Ordförande: Professor Sami Pihlström, Helsingfors universitet
Docent Maija Kallinen, Uleåborgs universitet
Docent Outi Lehtipuu, Helsingfors universitet
Docent Tuomas Martikainen, Migrationsinstitutet
Professor Antti Raunio, Östra Finlands universitet
Professor Tuula Sakaranaho, Helsingfors universitet
Professor Petri Ylikoski, Helsingfors universitet

Ordförande: Professor Terttu Nevalainen, Helsingfors universitet
Docent Terhi Ainiala, Helsingfors universitet
Professor Jaakko Hämeen-Anttila, Helsingfors universitet
Professor Marjut Johansson, Åbo universitet
Professor Leena Kolehmainen, Åbo universitet
Professor Matti Lehtihalmes, Uleåborgs universitet
Professor Jouko Lindstedt, Helsingfors universitet
Professor Minna-Riitta Luukka, Jyväskylä universitet
Professor Jan-Ola Östman, Helsingfors universitet
Professor Sirkka Saarinen, Åbo universitet
Professor Martti Vainio, Helsingfors universitet

Ordförande: Professor Susanna Paasonen, Åbo universitet
Universitetslektor Hanna Järvinen, Konstuniversitetet
Professor Mikko Keskinen, Jyväskylä universitet
Professor Olli-Paavo Koponen, Tammerfors tekniska universitet
Professor Pekka Korvenmaa, Aalto-universitetet
Universitetslektor Jussi Ojajärvi, Uleåborgs universitet
Docent Martti Leiwo, Helsingfors universitet
Professor Ville Lukkarinen, Helsingfors universitet
Specialplanerare Ulla Pohjannoro, Konstuniversitetet

Ordförande: Professor Harri Siiskonen, Östra Finlands universitet
Professor, akademiforskare Outi Fingerroos, Jyväskylä universitet
Universitetslektor Toomas Gross, Helsingfors universitet
Professor Pasi Ihalainen, Jyväskylä universitet
Universitetslektor Janne Ikäheimo, Uleåborgs universitet
Professor Pauli Kettunen, Helsingfors universitet
Professor Jukka Korpela, Östra Finlands universitet
Docent Raija Mattila, Suomen Lähi-idän instituutti
Professor Marjaana Niemi, Tammerfors universitet
Professor Helena Ruotsala, Åbo universitet
Professor Jaakko Suominen, Åbo universitet

Uppdaterad 19.5.2017