Paneelit

Paneelien tärkein tehtävä on arvioida ja luokitella edustamiensa alojen tieteelliset julkaisukanavat. Arviointityö tehdään etupäässä verkkovälitteisesti JUFO-portaalin työkalujen avulla. Paneelit kokoontuvat vain tarvittaessa eli lähinnä alkuperehdytyksen sekä päivitysarvioinnin yhteydessä. Lisäksi tarvittaessa järjestetään paneelien puheenjohtajien yhteiskokouksia. Tarkempi kuvaus löytyy osiosta Arvioinnit.

Paneelien asettamisesta ja arviointityön valvonnasta vastaa Julkaisufoorumin ohjausryhmä. Panelisteiksi valitaan henkilöitä, joilla on kokemusta tutkimustyöstä, tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja tutkimuksen arvioinnista. Panelistien valinnassa ohjausryhmä pyrkii ensisijaisesti varmistamaan, että paneelien asiantuntemus kattaa niiden vastuulle kuuluvat tutkimusalat. Lisäksi kiinnitetään huomiota eri organisaatioiden ja sukupuolten edustukseen paneeleissa. Paneelien jäsenet toimivat oman tieteen- ja tutkimusalansa kansallisen yhteisön edustajina, ja heidän tehtäviinsä kuuluu myös taustayhteisöjen konsultointi.

Nykyiset paneelikokoonpanot vastaavat julkaisukanavien arvioinnista kaudella 2014–2017. Seuraavalle toimikaudelle 2018–2021 valitaan uudet panelistit syksyllä 2017.
 

Julkaisufoorumin arviointipaneelit 2014–2017

PJ Professori Pekka Koskela, Jyväskylän yliopisto
Professori Camilla Hollanti, Aalto-yliopisto
Professori Maarit Järvenpää, Oulun yliopisto
Professori Juhani Karhumäki, Turun yliopisto
Professori Pekka Neittaanmäki, Jyväskylän yliopisto
Professori Ahti Salo, Aalto-yliopisto
Apulaisprofessori Jarno Vanhatalo, Helsingin yliopisto
Professori Patric Östergård, Aalto-yliopisto

Paneelin 1 tutkimusalat:

111 Matematiikka

 • Puhdas matematiikka
 • Soveltava matematiikka
 • Todennäköisyyslaskenta
 • Laskennallinen tiede

112 Tilastotiede

PJ Professori Esko Ukkonen, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Jaana Kekäläinen, Tampereen yliopisto
Professori Tommi Mikkonen, Helsingin yliopisto
Professori Kaisa Nyberg, Aalto-yliopisto
Yliopistonlehtori Matti Nykänen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Samuli Pekkola, Tampereen teknillinen yliopisto
Professori Matti Pietikäinen, Oulun yliopisto
Professori Matti Rossi, Aalto-yliopisto
Professori Mikko Siponen, Jyväskylän yliopisto

Paneelin 2 tutkimusalat:

113 Tietojenkäsittelyoppi ja informaatiotieteet

 • Tietojenkäsittelyoppi
 • Laskennallinen data-analyysi
 • Ohjelmistotekniikka, käyttöjärjestelmät, ihminen-kone -vuorovaikutus
 • Teoreettinen tietojenkäsittelytiede
 • Tietojärjestelmätiede
 • Informaatiotieteet
 • Bioinformatiikka

PJ Professori Paula Eerola, Helsingin yliopisto
Professori Marko Huttula, Oulun yliopisto
Professori Ari Jokinen, Jyväskylän yliopisto
Professori Martti Kauranen, Tampereen teknillinen yliopisto
Professori Hannu Koskinen, Helsingin yliopisto
Professori Harri Lipsanen, Aalto-yliopisto
Professori Petriina Paturi, Turun yliopisto
Professori Tuija Pulkkinen, Aalto-yliopisto
Professori Ilpo Vattulainen, Tampereen teknillinen yliopisto

Paneelin 3 tutkimusalat:

114 Fysiikka

 • Atomi- ja molekyylifysiikka
 • Kemiallinen fysiikka
 • Tiiviin aineen fysiikka
 • Hiukkasten ja kenttien fysiikka
 • Ydinfysiikka
 • Nestefysiikka ja plasmafysiikka, pintafysiikka
 • Optiikka, laser- ja kvanttioptiikka
 • Akustiikka
 • Biologinen ja pehmeän aineen fysiikka

115 Avaruustieteet ja tähtitiede

 • Avaruusfysiikka
 • Auringon, tähtien ja tähtienvälisen aineen fysiikka
 • Aurinkokunnan fysiikka ja planeettatutkimus
 • Linnunrata, galaksit ja kosmologia

221 Nanoteknologia

 • Nanomateriaalit
 • Nanoprosessit

PJ Akatemiaprofessori Maarit Karppinen, Aalto-yliopisto
Professori Ari Koskinen, Aalto-yliopisto
Professori Tapio Kotiaho, Helsingin yliopisto
Professori Helge Lemmetyinen, Tampereen teknillinen yliopisto
Professori Harri Lönnberg, Turun yliopisto
Dosentti Anna Sundberg, Åbo Akademi
Professori Heikki Tenhu, Helsingin yliopisto

Paneelin 4 tutkimusalat:

116 Kemia

 • Analyyttinen kemia
 • Epäorgaaninen kemia
 • Fysikaalinen kemia
 • Materiaalikemia
 • Orgaaninen kemia
 • Muut kemian alat

PJ Tutkimusjohtaja Annakaisa Korja, Helsingin yliopisto
Apulaisprofessori Miikka Dal Maso, Tampereen teknillinen yliopisto
Professori Maija-Riitta Hirvonen, Itä-Suomen yliopisto
Dosentti Timo Huttula, Suomen ympäristökeskus
Professori Veli-Matti Kerminen, Helsingin yliopisto
Professori Matti Kummu, Aalto-yliopisto
Professori Jukka Käyhkö, Turun yliopisto
Professori Tiina Sarjakoski, Paikkatietokeskus FGI

Paneelin 5 tutkimusalat:

117 Maantiede ja ympäristötieteet

 • Monitieteelliset geotieteet
 • Minerologia
 • Paleontologia
 • Geokemia ja geofysiikka
 • Luonnonmaantiede
 • Geologia
 • Vulkanologia
 • Ekotoksikologia ja ympäristövaikutukset
 • Ympäristön tutkimus
 • Meteorologia ja ilmakehätieteet
 • Ilmastotutkimus
 • Oseanografia, hydrologia, vesivarat
 • Geoinformatiikka
 • Kaukokartoitus

PJ Professori Hannu Pöysä, Luonnonvarakeskus
Dosentti Petri Ekholm, Suomen ympäristökeskus
Professori Riitta Julkunen-Tiitto, Itä-Suomen yliopisto
Yliopistonlehtori Toni Laaksonen, Turun yliopisto
Professori Kai Lindström, Åbo Akademi
Professori Jyrki Muona, Helsingin yliopisto


Paneelin 6 tutkimusalat:

118 Biotieteet

 • Teoreettinen biologia
 • Matemaattinen biologia
 • Termobiologia
 • Kryobiologia
 • Biologinen rytmi
 • Evoluutiobiologia
 • Käyttäytymistieteen alan biologia
 • Eläintiede
 • Ornitologia
 • Hyönteistiede
 • Meribiologia
 • Makeanveden biologia
 • Limnologia
 • Ekologia
 • Biodiversiteetin suojelu
 • Mykologia
 • Kasvibiologia

PJ Professori Irma Thesleff, Helsingin yliopisto
Tutkimusjohtaja Sinikka Eskelinen, Oulun yliopisto
Professori Heikki Hyöty, Tampereen yliopisto
Professori Miia Lindström, Helsingin yliopisto
Professori Jorma Palvimo, Itä-Suomen yliopisto
Professori Jukka Rintala, Tampereen teknillinen yliopisto
Professori Jukka Seppälä, Aalto-yliopisto
Professori Lea Sistonen, Turku Centre for Biotechnology
Professori Jorma Toppari, Turun yliopisto
Professori Robert Winqvist, Oulun yliopisto

Paneelin 7 tutkimusalat:

118 Biotieteet

 • Solubiologia
 • Mikrobiologia
 • Virologia
 • Biokemia ja molekyylibiologia
 • Biokemian tutkimusmenetelmät
 • Genetiikka ja genomiikka
 • Epigenetiikka
 • Lisääntymisen biologia
 • Kehitysbiologia
 • Systeemibiologia, bioinformatiikka
 • Andrologia

219 Ympäristön bioteknologia

 • Ympäristöbiotekniikka
 • Bioremediaatio
 • Diagnostiset biotekniikat ympäristönhallinnassa
 • Ympäristöbiotekniikan etiikka

220 Teollinen bioteknologia

 • Teollinen biotekniikka
 • Bioprosessoinnin tekniikat
 • Biotuotteet
 • Biomateriaalit

PJ Professori Aki Mikkola, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Juhani Hyvärinen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Reijo Karvinen, Tampereen teknillinen yliopisto
Professori Kalle Kähkönen, Tampereen teknillinen yliopisto
Professori Esko Niemi, Aalto-yliopisto
Professori Jari Puttonen, Aalto-yliopisto
Professori Jani Romanoff, Aalto-yliopisto

Paneelin 8 tutkimusalat:

212 Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

 • Rakennustekniikka
 • Rakennesuunnittelu
 • Kunnallis- ja rakennetekniikka
 • Kuljetustekniikka
 • Geotekniikka
 • Rakentamistalous
 • Yhdyskuntatekniikka

214 Kone- ja valmistustekniikka

 • Konetekniikka
 • Teknillinen mekaniikka
 • Termodynamiikka
 • Avaruus- ja ilmailutekniikka
 • Ydinvoimatekniikka
 • Audiotekniikka, luotettavuusanalyysi
 • Laivanrakennus
 • Meritekniikka

PJ Professori Visa Koivunen, Aalto-yliopisto
Dosentti Marian Codreanu, Oulun yliopisto
Professori Jarmo Partanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Seppo Pohjolainen, Tampereen teknillinen yliopisto
Professori Tapani Ristaniemi, Jyväskylän yliopisto
Professori Ari Sihvola, Aalto-yliopisto

Paneelin 9 tutkimusalat:

213 Sähkötekniikka, automaatiotekniikka, tietotekniikka

 • Sähkö- ja automaatiotekniikka
 • Robotiikka ja automaattinen hallinta
 • Automaatio- ja hallintojärjestelmät
 • Tietoliikennetekniikka ja -järjestelmät
 • Tietoliikenne
 • Tietokonelaitteistot ja järjestelmäarkkitehtuuri
 • Elektroniikka
 • Signaalinkäsittely

PJ Dekaani, prof. Outi Krause, Aalto-yliopisto
Professori Ville Alopaeus, Aalto-yliopisto
Dosentti Juha Hagberg, Oulun yliopisto
Professori Simo-Pekka Hannula, Aalto-yliopisto
Yliopistotutkija Johanna Lahti, Tampereen teknillinen yliopisto
Professori Mika Sillanpää, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Herbert Sixta, Aalto-yliopisto
Dosentti Juha Toivonen, Tampereen teknillinen yliopisto

Paneelin 10 tutkimusalat:

215 Teknillinen kemia, kemian prosessitekniikka

 • Kemian laitetekniikka
 • Kemian prosessitekniikka
 • Biomassan jalostustekniikka
 • Laitetekniikka
 • Prosessien ohjaus ja säätötekniikka

216 Materiaalitekniikka

 • Materiaalitekniikka
 • Keramiikka
 • Pinnoitteet ja kalvot
 • Komposiitit
 • Paperi ja puu
 • Tekstiilit, synteettiset väriaineet, värit ja kuidut
 • Funktionaaliset materiaalit, puolijohteet
 • Metallit
 • Biomateriaalit

218 Ympäristötekniikka

 • Ympäristötekniikka ja teknillinen geologia
 • Geotekniikka
 • Petrokemian tekniikka
 • Energia ja polttoaineet
 • Teolliset prosessit
 • Sähkövoimatekniikka
 • Kaivostoiminta ja mineraalien käsittely

PJ Professori Heikki Vuorela, Helsingin yliopisto
Professori Leif Andersson, Helsingin yliopisto
Professori Kalervo Hiltunen, Oulun yliopisto
Professori Paavo Honkakoski, Itä-Suomen yliopisto
Professori Peppi Karppinen, Oulun yliopisto
Professori Anna-Elina Lehesjoki, Helsingin yliopisto
Dosentti Sanna Lehtonen, Helsingin yliopisto
Professori Eeva Moilanen, Tampereen yliopisto
Professori Mervi Paulasto-Kröckel, Aalto-yliopisto
Professori Heikki Tanila, Itä-Suomen yliopisto
Professori Pekka Vallittu, Turun yliopisto
Yliopistonlehtori Erik Wallén, Helsingin yliopisto

Paneelin 11 tutkimusalat:

217 Lääketieteen tekniikka

 • Lääketieteen tekniikka
 • Lääketieteellinen laboratoriotekniikka
 • Laboratorionäytteiden analyysi, diagnostiset tekniikat

311 Peruslääketieteet

 • Anatomia ja morfologia
 • Ihmisen genetiikka
 • Immunologia
 • Neurotieteet, psykofysiologia
 • Fysiologia, sytologia
 • Patologia
 • Biofysiikka
 • Trooppinen lääketiede, parasitologia, infektiotaudit, epidemiologia

317 Farmasia

 • Toksikologia
 • Lääkeainekemia ja farmaseuttinen kemia
 • Farmasian teknologia ja teollisuusfarmasia
 • Sosiaalifarmasia ja lääketaloustiede
 • Farmaseuttinen biologia
 • Biofarmasia ja farmakokinetiikka

318 Lääketieteellinen bioteknologia

 • Terveyden biotieteet
 • Solujen, kudosten, elinten tai koko elimistön manipulointiin liittyvät teknologiat
 • DNA:n, proteiinien ja entsyymien toiminnan tunnistusteknologiat
 • Geenidiagnostiikka, farmakogenomiikka, geenihoito
 • Biomateriaalit
 • Lääketieteellisen biotekniikan etiikka

PJ Professori Pirjo Nuutila, Turun yliopisto
Professori Katri Kaukinen, Tampereen yliopisto
Professori Tarja Laitinen, Turun yliopisto
Professori Pertti Neuvonen, Helsingin yliopisto
Professori Jussi Pihlajamäki, Itä-Suomen yliopisto
Professori Seppo Pyrhönen, Turun yliopisto
Professori Annamari Ranki, Helsingin yliopisto
Dosentti Antti Saraste, Turun yliopisto

Paneelin 12 tutkimusalat:

312 Kliiniset lääketieteet

 • Sydän- ja verenkiertojärjestelmä
 • Ääreisverenkierron sairaudet
 • Hematologia
 • Hengityselimet
 • Iho- ja sukupuolitautioppi
 • Allergiat
 • Reumatologia
 • Endokrinologia ja aineenvaihdunta
 • Diabetes
 • Hormonit
 • Gastroenterologia ja hepatologia
 • Urologia ja nefrologia
 • Onkologia
 • Geriatria ja gerontologia
 • Yleislääketiede ja sisätautioppi
 • Integroiva ja täydentävä lääketiede
 • Muut kliinisen lääketieteen alueet

PJ Professori Jukka Meurman, Helsingin yliopisto
Professori Reidar Grenman, Turun yliopisto
Professori Jaakko Hartiala, Turun yliopisto
Professori Kai Kaarniranta, Itä-Suomen yliopisto
Professori Heikki Kröger, Itä-Suomen yliopisto
Professori Johanna Mäenpää, Tampereen yliopisto
Professori Klaus Olkkola, Helsingin yliopisto
Professori Pauli Puolakkainen, Helsingin yliopisto

Paneelin 13 tutkimusalat:

312 Kliiniset lääketieteet

 • Synnytysoppi ja gynekologia
 • Lastentautioppi
 • Akuutti- ja ensihoito
 • Anestesiologia, tehohoito, kivunhoito
 • Ortopedia
 • Kirurgia
 • Radiologia
 • Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
 • Lääketieteellinen kuvantaminen
 • Elinsiirrot
 • Silmätautioppi
 • Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi
 • Psykiatria
 • Kliininen neurologia

313 Hammaslääketieteet

 • Suu- ja leukakirurgia, hammaslääketiede

PJ Tutkimuspäällikkö Kristiina Manderbacka, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Dosentti Maijaliisa Erkkola, Helsingin yliopisto
Professori Mikko Härmä, Työterveyslaitos
Professori Raija Korpelainen, Oulun yliopisto
Professori Helena Leino-Kilpi, Turun yliopisto
Professori Eija Paavilainen, Tampereen yliopisto
Professori Ossi Rahkonen, Helsingin yliopisto
Professori Katri Vehviläinen-Julkunen, Itä-Suomen yliopisto

Paneelin 14 tutkimusalat:

314 Terveystieteet

 • Ravitsemustiede, ruokavalio-oppi
 • Kansanterveys ja ympäristöterveys
 • Työterveyshuolto
 • Yhteiskunnalliset biolääketieteet, perhesuunnittelu, seksuaaliterveys, psyko-onkologia, biolääketieteellisen tutkimuksen poliittiset ja yhteiskunnalliset vaikutukset
 • Lääketieteen etiikka
 • Päihdyttävien aineiden väärinkäyttö

319 Muut lääketieteet

 • Oikeuslääketiede
 • Fysiatria ja kuntoutus

315 Liikuntatiede

316 Hoitotiede

 • Terveydenhuolto-oppi ja -palvelut, sairaalahallinto, terveydenhuollon rahoitus
 • Terveyspolitiikka ja -palvelut
 • Sairaanhoito

PJ Professori Annika Kangas, Luonnonvarakeskus
Professori Laura Alakukku, Helsingin yliopisto
Professori Marina Heinonen, Helsingin yliopisto
Professori Pirjo Mäkelä, Helsingin yliopisto
Professori Sinikka Pelkonen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Professori Heli Peltola, Itä-Suomen yliopisto
Dosentti Martti Rask, Luonnonvarakeskus
Professori Jarmo Valaja, Helsingin yliopisto
Professori Johanna Vilkki, Luonnonvarakeskus

Paneelin 15 tutkimusalat:

411 Maa- ja metsätaloustieteet

 • Maatalous
 • Metsätalous
 • Kalatalous
 • Maaperätiede
 • Puutarhatalous
 • Kasvinjalostus ja -suojelu
 • Elintarviketieteet

412 Eläintiede, maitotaloustiede

 • Kotieläintiede ja maitotaloustiede
 • Karjatalous, lemmikkieläimet

413 Eläinlääketiede

414 Maatalouden bioteknologia

 • Maatalouden biotekniikka ja elintarvikebiotekniikka
 • Geenimanipulaatioteknologia
 • Karjan kloonaaminen
 • Markkeriavusteinen valinta
 • Diagnostiikka
 • Biomassasyötteen tuotantotekniikat
 • Lääkeaineiden kehittäminen kasveissa
 • Maatalouden biotekniikan etiikka

415 Muut maatalous- ja metsätieteet

222 Muu tekniikka

 • Elintarvike- ja juomateollisuus

PJ Professori Hannu Vartiainen, Helsingin yliopisto
Professori Jan Holmström, Aalto-yliopisto
Professori Markku Kaustia, Aalto-yliopisto
Professori Kaisa Kotakorpi, Turun yliopisto
Professori Jaakko Kujala, Oulun yliopisto
Professori Erkki K. Laitinen, Vaasan yliopisto
Professori Kari Lukka, Turun yliopisto
Professori Susan Meriläinen, Lapin yliopisto
Professori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto
Professori Kaisu Puumalainen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Professori Tore Strandvik, Svenska handelshögskolan
Professori Jyrki Wallenius, Aalto-yliopisto

Paneelin 16 tutkimusalat:

511 Kansantaloustiede

512 Liiketaloustiede

 • Liiketoiminta ja liikkeenjohto
 • Tuotantotalous
 • Taloushistoria

PJ Professori Pekka Isotalus, Tampereen yliopisto
Professori Pertti Alasuutari, Tampereen yliopisto
Professori Ilkka Arminen, Helsingin yliopisto
Professori Esa Hämäläinen, Turun yliopisto
Professori Päivi Honkatukia, Tampereen yliopisto
Professori Seppo Junnila, Aalto-yliopisto
Professori Olli Kangas, Kela
Professori Markku Kivinen, Helsingin yliopisto
Professori Terttu Kortelainen, Oulun yliopisto
Professori Anssi Paasi, Oulun yliopisto
Professori Sari Pietikäinen, Jyväskylän yliopisto

Paneelin 17 tutkimusalat:

514 Sosiaalitieteet

 • Sosiologia
 • Väestötiede
 • Naistutkimus ja sukupuolitutkimus
 • Nuorisotutkimus
 • Sosiaalipsykologia
 • Yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikka, sosiaalityö

518 Media- ja viestintätieteet

 • Journalistiikka
 • Informatiikka
 • Kirjastotiede
 • Mediaviestintä
 • Puheviestintä, organisaatioviestintä

519 Yhteiskuntamaantiede ja talousmaantiede

 • Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus
 • Kulttuuri- ja talousmaantiede
 • Kaupunkitutkimus
 • Liikennesuunnittelu ja liikenteen yhteiskunnalliset näkökulmat

520 Muut yhteiskuntatieteet

 • Monitieteiset yhteiskuntatieteet
 • Kehitystutkimus
 • Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimus

PJ Professori Jarkko Hautamäki, Helsingin yliopisto
Professori Kimmo Alho, Helsingin yliopisto
Professori Anneli Eteläpelto, Jyväskylän yliopisto
Professori Kristiina Kumpulainen, Helsingin yliopisto
Professori Sari Lindblom-Ylänne, Helsingin yliopisto
Tutkimuskoordinaattori Satu Perälä-Littunen, Jyväskylän yliopisto
Professori Eero Ropo, Tampereen yliopisto
Professori Heikki Silvennoinen, Turun yliopisto
Professori Veikko Surakka, Tampereen yliopisto

Paneelin 18 tutkimusalat:

515 Psykologia

 • Ihmisen ja koneen vuorovaikutus
 • Erityispsykologia
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia
 • Psykoterapia
 • Terveyspsykologia
 • Työ- ja organisaatiopsykologia

516 Kasvatustieteet

 • Yleinen kasvatustiede, koulutus, pedagogiikka, didaktiikka
 • Erityiskasvatustiede
 • Aikuiskasvatustiede
 • Ammattikasvatuksen tutkimus
 • Varhais- ja aikuiskasvatus
 • Perhetutkimus

PJ Professori Pia Letto-Vanamo, Helsingin yliopisto
Professori Dan Frände, Helsingin yliopisto
Dosentti Anna-Liisa Heusala, Helsingin yliopisto
Professori Jaakko Husa, Lapin yliopisto
Lehtori Petri Koikkalainen, Lapin yliopisto
Lehtori Riikka Kuusisto, Helsingin yliopisto
Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopisto
Professori Mika Ojakangas, Jyväskylän yliopisto
Professori Jukka Snell, Turun yliopisto
Professori Jari Vuori, Itä-Suomen yliopisto

Paneelin 19 tutkimusalat:

517 Valtio-oppi

 • Valtio-oppi
 • Hallintotiede
 • Organisaatioteoria
 • Kansainvälinen politiikka

513 Oikeustiede

 • Oikeustiede
 • Kriminologia
 • Penologia

PJ Professori Sami Pihlström, Helsingin yliopisto
Dosentti Maija Kallinen, Oulun yliopisto
Dosentti Outi Lehtipuu, Helsingin yliopisto
Dosentti Tuomas Martikainen, Siirtolaisuusinstituutti
Professori Antti Raunio, Itä-Suomen yliopisto
Professori Tuula Sakaranaho, Helsingin yliopisto
Professori Petri Ylikoski, Helsingin yliopisto

Paneelin 20 tutkimusalat:

611 Filosofia

 • Filosofian historia
 • Käytännöllinen filosofia
 • Teoreettinen filosofia
 • Etiikka
 • Logiikka
 • Tieteen ja tekniikan historia ja filosofia
 • Tieteentutkimus
 • Elämänkatsomustieto

614 Teologia

 • Eksegetiikka
 • Kirkkososiologia
 • Käytännöllinen teologia
 • Systemaattinen teologia
 • Uskontotiede
 • Kirkkohistoria

PJ Professori Terttu Nevalainen, Helsingin yliopisto
Dosentti Terhi Ainiala, Helsingin yliopisto
Professori Jaakko Hämeen-Anttila, Helsingin yliopisto
Professori Marjut Johansson, Turun yliopisto
Professori Leena Kolehmainen, Turun yliopisto
Professori Matti Lehtihalmes, Oulun yliopisto
Professori Jouko Lindstedt, Helsingin yliopisto
Professori Minna-Riitta Luukka, Jyväskylän yliopisto
Professori Jan-Ola Östman, Helsingin yliopisto
Professori Sirkka Saarinen, Turun yliopisto
Professori Martti Vainio, Helsingin yliopisto
 

Paneelin 21 tutkimusalat:

612.1 Kielitieteet

 • Kielitiede
 • Soveltava kielitiede
 • Kieli, yhteiskunta ja kulttuuri
 • Kieliteknologia
 • Puhetieteet
 • Suomen ja sukukielten tutkimus
 • Englantilainen filologia
 • Germaaninen filologia
 • Pohjoismainen filologia
 • Slaavilais-balttilainen filologia
 • Romaaninen filologia
 • Muut kielet
 • Kääntäminen ja tulkkaus

PJ Professori Susanna Paasonen, Turun yliopisto
Yliopistonlehtori Hanna Järvinen, Taideyliopisto
Professori Mikko Keskinen, Jyväskylän yliopisto
Professori Olli-Paavo Koponen, Tampereen teknillinen yliopisto
Professori Pekka Korvenmaa, Aalto-yliopisto
Dosentti Martti Leiwo, Helsingin yliopisto
Professori Ville Lukkarinen, Helsingin yliopisto
Yliopistonlehtori Jussi Ojajärvi, Oulun yliopisto
Erikoissuunnittelija Ulla Pohjannoro, Taideyliopisto

Paneelin 22 tutkimusalat:

612.2 Kirjallisuus

 • Yleiset kirjallisuusopinnot
 • Kirjallisuuden teoria
 • Suomen ja suomen sukukielten kirjallisuus
 • Klassiset kielet ja kirjallisuus
 • Muunkielisen kirjallisuuden tutkimus
 • Muu kirjallisuuden tutkimus

613 Taiteiden tutkimus

 • Taidehistoria
 • Taiteet
 • Musiikkitiede
 • Teatteritiede
 • Dramaturgia
 • Elokuva-, radio- ja televisiotieteet
 • Estetiikka
 • Semiotiikka
 • Taidelähtöinen muotoilu
 • Teollisuusperusteinen muotoilu
 • Taiteellinen tutkimus

211 Arkkitehtuuri

PJ Professori Harri Siiskonen, Itä-Suomen yliopisto
Professori, akatemiatutkija Outi Fingerroos, Jyväskylän yliopisto
Yliopistonlehtori Toomas Gross, Helsingin yliopisto
Professori Pasi Ihalainen, Jyväskylän yliopisto
Yliopistonlehtori Janne Ikäheimo, Oulun yliopisto
Professori Pauli Kettunen, Helsingin yliopisto
Professori Jukka Korpela, Itä-Suomen yliopisto
Dosentti Raija Mattila, Suomen Lähi-idän instituutti
Professori Marjaana Niemi, Tampereen yliopisto
Professori Helena Ruotsala, Turun yliopisto
Professori Jaakko Suominen, Turun yliopisto

Paneelin 23 tutkimusalat:

615 Historia ja arkeologia

 • Yleinen historia
 • Suomen ja Skandinavian historia
 • Arkeologia

616 Muut humanistiset tieteet

 • Kulttuurihistoria
 • Antropologia
 • Kansatiede
 • Folkloristiikka
 • Egyptologia, assyriologia
 • Kulttuuriperinnön tutkimus
 • Nykykulttuurien tutkimus
Päivitetty 5.5.2017