Yleistä

JuFo-luokitus tieteellisten julkaisujen laadun mittarina

Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskus TaSTIn raportissa vertaillaan Julkaisufoorumi-luokituksen ja viittausindikaattorin (suhteellinen viittausindeksi) tuottamia tuloksia Suomen yliopistojen tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarvioinnissa.

Pages